Baner
Baner
Elektronska dostava dokumenta Deviznom inspektoratu
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
petak, 26 novembar 2010 10:26

Podsećamo posetioce da je od 16. juna 2010. godine prestala obaveza dostavljanja Deviznom inspektoratu faktura ili drugih odgovarajućih isprava po poslovima izvoza, odnosno uvoza usluga.

Naime od 16. juna 2010. godine, radi obavljanja posredne kontrole po poslovima izvoza, odnosno uvoza usluga, Deviznom inspektoratu je potrebno dostavljati Izveštaj o fakturisanim uslugama na propisanom obrascu - Pregled faktura. Pregled faktura se dostavlja u roku od 30 dana od dana fakturisanja.

Takođe, od 16. juna 2010. godine Devizni inspektorat je omogućio dostavu dokumentacije u elektronskoj formi, a u skladu sa Uredbom o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata. Elektronska dostava dokumenta se vrši putem aplikacije na sajtu Deviznog inspektorata. Aplikaciju za elektronsku dostavu dokumenta - faktura mogu koristiti samo rezidenti i nerezidenti koji su se prijavili za elektronsko dostavljanje, tako što su Deviznom inspektoratu, u štampanoj formi, dostavili Prijavu za elektronsku dostavu dokumenta.

Procedura elektronskog dostavljanja faktura Deviznom inspektoratu sastoji se od sledećih elemenata:

 • Prijavljivanje (unos podataka za pristup aplikaciji)
 • Promena lozinke
 • Unos faktura
 • Pretraga faktura
 • Dostavljanje XML dokumenta sa fakturama
  • Preuzimanje XSD šeme za formiranje XML sa fakturama
  • Priprema XML datoteka sa fakturama
  • Učitavanje faktura iz XML datoteke
 • Dostavljanje unetih faktura Deviznom inspektoratu formiranjem Pregleda fakura (fakture se mogu slati od 0-24 časa)
 • Pregled neispravnih faktura
 • Storniranje faktura
 • Uputstvo za korišćenje aplikacije
 • Najčešća pitanja
 • Odjava - završetak rada u aplikaciji

Ovaj način dostavljanja pregleda faktura Deviznom inspektoratu može uštedeti dosta vremena.

Ukoliko se obveznici dostavljanja dokumenta odluče da se prijave na ovaj sistem, onda dokumenta mogu dostvljati isključivo elektronskim putem.

Više informacije potražite u uputstvima i obaveštenjima Deviznog inspektorata.
 
Joomla templates by a4joomla