Банер
Банер
Нове шифре делатности
Вести
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
петак, 03 децембар 2010 21:38

Подсећамо посетиоце да је нови Закон о класификацији делатности ("Службени гласник РС", број 104/09) ступио на снагу 16. марта 2010. године. На основу овог закона донета је нова Уредба о класификацији делатности ("Службени гласник РС", број 54/2010) која је ступила на снагу 12. августа 2010. године.

У складу са Уредбом о класификацији делатности Агенција за привредне регистре извршила је промене шифре претежне делатности без захтева привредног друшта, предузетника и осталих јединица разврставања и без доношења посебног акта о промени шифре и описа регистроване претежне делатности.

Сви привредни субјекти и друга правна лица, регистровани у регистрима који се воде код Агенције за привредне регистре, увидом у интернет страну Агенције, могу да се информишу о новој шифри и опису претежне делатности према којој су разврстани у складу  са Уредбом  о класификацији делатности. Уколико до сада нисте проверили нову шифру претежне делатности то можете учинити овде .

Ако мислите да нова шифра претежне делатности не одговара вашој стварној претежној делатности, можете спровести поступак промене шифре претежне делатности код Агенције за привредне регистре.Према новом Закону о класификацији делатности старе шифре делатности ће се користити до краја 2010. године између осталог и у статистици и вођењу евиденција. То значи да од 1. јануара 2010. године сва привредна друштва, предузетници, удружења и остале јединице разврставања треба да користе нове шифре и описе претежне делатности.

Стога препоручујемо свим привредним друштвима, предузетницима, удружењима и другим правним лицима, да што пре ажурирају своје меморандуме, податке у програмима (шаблонима) за израду рачуна, податке у програмима за рачуноводство и другим евиденцијама, у складу са новим шифрама и описима делатности.

Ово највише из разлога што поједини субјекти у овом нашем привредном животу могу да буду веома напорни по питању оваквих ствари. Ту пре свега мислим на банке, пореску управу, здравствено и пензионо, друге државне институцје као и телекомуникационе фирме.

Преглед чланака који су повезани са овим:

 
Јоомла templateс бy а4јоомла