Baner
Baner
Nove šifre delatnosti
Vesti
Napisao Ljubiša Lazarević   
petak, 03 decembar 2010 21:38

Podsećamo posetioce da je novi Zakon o klasifikaciji delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) stupio na snagu 16. marta 2010. godine. Na osnovu ovog zakona doneta je nova Uredba o klasifikaciji delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 54/2010) koja je stupila na snagu 12. avgusta 2010. godine.

U skladu sa Uredbom o klasifikaciji delatnosti Agencija za privredne registre izvršila je promene šifre pretežne delatnosti bez zahteva privrednog društa, preduzetnika i ostalih jedinica razvrstavanja i bez donošenja posebnog akta o promeni šifre i opisa registrovane pretežne delatnosti.

Svi privredni subjekti i druga pravna lica, registrovani u registrima koji se vode kod Agencije za privredne registre, uvidom u internet stranu Agencije, mogu da se informišu o novoj šifri i opisu pretežne delatnosti prema kojoj su razvrstani u skladu  sa Uredbom  o klasifikaciji delatnosti. Ukoliko do sada niste proverili novu šifru pretežne delatnosti to možete učiniti ovde .

Ako mislite da nova šifra pretežne delatnosti ne odgovara vašoj stvarnoj pretežnoj delatnosti, možete sprovesti postupak promene šifre pretežne delatnosti kod Agencije za privredne registre.Prema novom Zakonu o klasifikaciji delatnosti stare šifre delatnosti će se koristiti do kraja 2010. godine između ostalog i u statistici i vođenju evidencija. To znači da od 1. januara 2010. godine sva privredna društva, preduzetnici, udruženja i ostale jedinice razvrstavanja treba da koriste nove šifre i opise pretežne delatnosti.

Stoga preporučujemo svim privrednim društvima, preduzetnicima, udruženjima i drugim pravnim licima, da što pre ažuriraju svoje memorandume, podatke u programima (šablonima) za izradu računa, podatke u programima za računovodstvo i drugim evidencijama, u skladu sa novim šiframa i opisima delatnosti.

Ovo najviše iz razloga što pojedini subjekti u ovom našem privrednom životu mogu da budu veoma naporni po pitanju ovakvih stvari. Tu pre svega mislim na banke, poresku upravu, zdravstveno i penziono, druge državne institucje kao i telekomunikacione firme.

Pregled članaka koji su povezani sa ovim:

 
Joomla templates by a4joomla