Банер
Банер
Порески третман трошкова ПТТ, електричне енергије, комуналних и сличних трошкова који настају приликом коришћења непокретности – стана по основу уговора о закупу (бр. 414-00-00143/2005-04 од 25.8.2005. год.)
Министарство финансија - порез на доходак грађана

(Мишљење Министарства финансија, бр. 414-00-00143/2005-04 од 25.8.2005. год.)

Сагласно одредбама члана 66. став 1. Закона о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 24/01, 80/02 и 135/04) приходима од непокретности сматрају се приходи које обвезник ост вари издавањем у закуп или подзакуп непокретности, а нарочито: земљишта, стамбених и пословних зграда, станова, делова станова,
пословних просторија и гаража.

Сагласно томе, трошкови ПТТ, електричне енергије, комунални и слични трошкови који настају од стране закупца у току коришћења непокретности – стана по основу уговора о закупу, а које закупац плаћа директно јавним, односно јавно-комуналним предузећима на основу испостављених рачуна који гласе на име закуподавца, односно власника непокретности, по нашем мишљењу, не подлежу плаћању пореза на доходак грађана на приходе од непокретности.

БИЛТЕН - СЛУЖБЕНА ОБЈАШЊЕЊА И СТРУЧНА МИШЉЕЊА ЗА ПРИМЕНУ ФИНАНСИЈСКИХ ПРОПИСА
Број 10, октобар 2005.
година XЛВ
ИССН 0354-3242

 
Јоомла templateс бy а4јоомла