Baner
Baner
Isticanje znaka zabranjeno i dozvoljeno pušenje
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
petak, 10 decembar 2010 20:29

Podsećamo posetioce da je od 20.10.2010. godine, a na osnovu Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu (Službeni glasnik RS“, br. 30/10) i Pravilnika o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru, načinu isticanja tih znakova, obrascu izveštaja o povredi zabrane pušenja, vrsti potrebnih dokaza o pušenju i načinu na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno, kao i o obrascu za naplatu novčane kazne na licu mesta („Službeni glasnik RS“, br. 73/10), propisana obaveza isticanja novih znakova zabranjenog i dozvoljenog pušenja u određenom prostoru.

Isticanje znaka zabrane pušenja u zatvorenom radnom i javnom prostoru

Znak zabrane pušenja koji se koristi za označavanje zatvorenog radnog i javnog prostora, kao i drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno ima oblik pravougaonika formata A4 (210 mm x 297 mm), sa krugom prečnika 168 mm i kosom trakom (prečnik kruga) položenom pod uglom od 45 stepeni u odnosu na horizontalni prečnik kruga i simbolom upaljene cigarete dimenzija 105 mm x 14 mm unutar kruga položene ispod kose trake pod uglom od 90 stepeni u odnosu na kosu traku.
Na gornjem polu znaka, iznad kruga, ispisan je tekst: "ZABRANJENO PUŠENJE". Na donjem polu znaka, ispod kruga, ispisan je tekst: "ZA KRŠENJE OVE ZABRANE IZRIČE SE NOVČANA KAZNA PROPISANA ZAKONOM".
Tekst je ispisan je slovima veličine 9 mm, ćiriličkim pismom, odnosno drugim jezikom i pismom koji su u službenoj upotrebi Republici Srbiji.
Unutrašnjost kruga i površine znaka van kruga je bele boje; ivica kruga i kosa traka (prečnik kruga) širine su 15 mm i crvene su boje; simbol upaljene cigarete je bele i crne boje (konture cigarete i duvanskog dima); slova znaka su crne boje.

Znak zabrane pušenja u zatvorenom radnom i javnom prostoru ističe se:

•    na svim ulaznim vratima svakog zatvorenog radnog i javnog prostora;
•    na vidnim mestima unutar svakog pojedinačnog radnog i javnog prostora, što znači u svakoj kancelariji, kabinetu, sobi i dr;
•    u funkcionalnom delu prostora, , uključujući i dvorišni prostor, koji se ne smatra zatvorenim javnim prostorom, u kome se obavljaju delatnosti:
o    zdravstvene zaštite,
o    vaspitanja i obrazovanja,
o    društvene brige o deci,
o    socijalne zaštite.
Znak zabrane pušenja u funkcionalnom delu prostora ističe se na ulazu u ovaj prostor, kao i na odgovarajućem broju mesta u okviru ovog prostora, u plastičnom zaštitnom omotu poštujući bezbednosne i stilske zahteve neposrednog okruženja i tako da postavljeni znak ne ometa obavljanje delatnosti;
•    na otvorenom prostoru za održavanje pozorišnih, bioskopskih i drugih vrsta predstava.

Isticanje znaka zabrane pušenja u taksi vozilima i ugostiteljskim objektima

Znak koji se koristi za označavanje zabrane pušenja u taksi vozilima, i za označavanje stolova, šankova i drugih površina na kojima se služi hrana ili piće u ugostiteljskim objektima, odnosno delovima ugostiteljskih objekata u kojima je zabranjeno pušenje, ima isti izgled, s tim što su njegove dimenzije sledeće:
- oblik pravougaonika formata je A7 (74 mm x 105 mm), sa krugom prečnika 45 mm i kosom trakom (prečnik kruga) položenom pod uglom od 45 stepeni u odnosu na horizontalni prečnik kruga i simbolom upaljene cigarete dimenzija 25 mm x 4 mm unutar kruga položene ispod kose trake pod uglom od 90 stepeni u odnosu na kosu traku;
- slova teksta koji se ispisuje na gornjem i donjem polu znaka veličine su 6 mm;
- ivica kruga i kosa traka (prečnik kruga) širine su 8 mm.

Znak zabrane pušenja u taksi vozilima ističe se:
•    na ulaznim vratima taksi vozila,
•    na vidnim mestima unutar taksi vozila,

u oba slučaja vodeći računa o tome da položaj, mesto i visina postavljenog znaka omogućavaju nesmetano obavljanje delatnosti, odnosno ne ugrožavaju bezbednost saobraćaja taksi vozila, korisnika taksi vozila, kao i drugih lica u saobraćaju.

Znak zabrane pušenja u ugostiteljskim objektima ističe se:
•    na svim stolovima,
•    šankovima i
•    drugim površinama na kojima se služi hrana ili piće
u ugostiteljskim objektima, odnosno delovima ugostiteljskih objekata u kojima je zabranjeno pušenje

Znak da je pušenje dozvoljeno i njegovo isticanje u zatvorenom radnom i javnom prostoru

Znak koji se koristi za označavanje prostora u kome je pušenje dozvoljeno, ima oblik pravougaonika formata A4 (210 mm x 297 mm), sa krugom prečnika 168 mm i simbolom upaljene cigarete dimenzija 105 mm x 14 mm unutar kruga.
Na gornjem polu znaka, iznad kruga, ispisan je tekst: "DOZVOLJENO PUŠENJE", slovima veličine 9 mm, ćiriličkim pismom, odnosno drugim jezikom i pismom koji su u službenoj upotrebi u skladu sa propisima o službenoj upotrebi jezika i pisama
Unutrašnjost kruga i površine znaka van kruga je crne boje; ivica kruga je širine 15
mm i crvene je boje; simbol upaljene cigarete je bele i crne boje (konture cigarete i
duvanskog dima); slova znaka su bele boje.

Znak da je pušenje dozvoljeno, ističe se
•    na ulaznim vratima svakog zatvorenog radnog i javnog prostora u kome je pušenje dozvoljeno i
•    na ulaznim vratima prostorije u kojoj je pušenje dozvoljeno.

Znak da je pušenje dozvoljeno i njegovo isticanje u ugstiteljskim objektima

Znak koji se koristi za označavanje stolova, šankova i drugih površina na kojima se služi hrana ili piće u ugostiteljskim objektima, i delovima ugostiteljskih objekata u kojima je pušenje dozvoljeno, ima isti izgled, s tim što su njegove dimenzije sledeće:
- oblik pravougaonika formata je A7 (74 mm x 105 mm), sa krugom prečnika 45 mm i simbolom upaljene cigarete dimenzija 25 mm x 4 mm unutar kruga;
- slova teksta koji se ispisuje na gornjem polu znaka veličine su 6 mm;
- ivica kruga je širine 8 mm.

Znak da je pušenje dozvoljeno ističe se:
•    na svakom stolu
•    na šanku i
•    drugoj površini na kojima se služi hrana ili piće u ugostiteljskim objektima, i delovima ugostiteljskih objekata u kojima je pušenje dozvoljeno.

Isticanje imena lica zaduženog za kontrolu zabrane pušenja

U skladu sa članom 13. Zakona, odgovorno lice je dužno da na jednom ili više vidnih mesta u prostoru u kome je zabranjeno pušenje istakne svoje ime, odnosno ime lica koje je zadužio da u njegovo ime kontroliše zabranu pušenja, s podacima o mestu gde se to lice nalazi i telefonskim brojem na koji se može prijaviti pušenje u tom prostoru.

 
Joomla templates by a4joomla