Банер
Банер
Јединствена пријава на обавезно социјално осигурање - нови образац М
Вести
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
петак, 10 децембар 2010 21:52

(Вест преузета од Републичког фонда за ПИО)

Регистрација осигураника и осигураних лица ради остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања, здравственог осигурања и осигурања за случај незапослености (социјално осигурање) обавља се од 1. октобра 2010. године на једном шалтеру, преко јединствене пријаве на социјално осигурање, при чему послодавци могу да бирају да ли ће образац јединствене пријаве подносити на шалтеру Фонда ПИО или РЗЗО.

Јединствена пријава на обавезно социјално осигурање обједињује пријаву на обавезно социјално осигурање, промену података о осигурању и одјаву са обавезног социјалног осигурања. Подаци које јединствена пријава садржи односе на опште податке о осигуранику и осигураном лицу, податке о осигурању и податке о послодавцу.

Увођење јединственог шалтера послодавцима значи велику уштеду времена, једноставније обављање послова пријављивања и одјављивања на социјално осигурање, неупоредиво мање папирологије, што ће се, у коначном, одразити на растерећење шалтера Фонда ПИО, РЗЗО и НСЗ, с обзиром на то да се очекује пријем готово три пута мање докумената од досадашњег годишњег просека од 6,5 милиона докумената практично исте садржине.

Сходно Закону о Централном регистру обавезног социјалног осигурања, установа која прими јединствену пријаву има законску обавезу да истог дана потребне податке проследи осталим организацијама за обавезно социјално осигурање. Овај систем ће функционисати до формирања јединствене базе Централног регистра.

Посебно напомињемо да:

  • Досадашњи обрасци матичне евиденције (М-1, М-2, М-1ПП, М-1К итд.) замењени су јединственим обрасцем М којим се радник пријављује, одјављује или се пријављују промене у току осигурања, без обзира на врсту уговора о раду
  • Не постоји колективна пријва/одјава за више запослених лица, тј. ако се пријављује или одјављује више лица истовремено, попуњава се образац М за сваког запосленог посебно
  • Достављањем М обрасца радника истовремено пријављујете на пензијско и инвалидско осигурање,  здравствено осигурање и осигурање за случај незапослености
  • Послодаваци могу да подносе М образац на шалтерима Фонда ПИО или РЗЗО, по сопственом избору, односно организационим јединицама надлежним према седишу послодавца
  • Од 1. 10. 2010. Године, од када је уведен нови образац, досадашњи обрасци матичне евиденције за пријаве, одјаве и промене се не примају
  • Рокови за доставаљање обрасца, као и потребна документација која се прилаже уз образац, остају исти
  • Можете да користите и образац одштампан са нашег сајта (образац М и потврда М-А),  уз напомену да се у том случају попуњава у два примерка, јер није индигован као образац купљен у књижари
 
Јоомла templateс бy а4јоомла