Baner
Baner
Jedinstvena prijava na obavezno socijalno osiguranje - novi obrazac M
Vesti
Napisao Ljubiša Lazarević   
petak, 10 decembar 2010 21:52

(Vest preuzeta od Republičkog fonda za PIO)

Registracija osiguranika i osiguranih lica radi ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti (socijalno osiguranje) obavlja se od 1. oktobra 2010. godine na jednom šalteru, preko jedinstvene prijave na socijalno osiguranje, pri čemu poslodavci mogu da biraju da li će obrazac jedinstvene prijave podnositi na šalteru Fonda PIO ili RZZO.

Jedinstvena prijava na obavezno socijalno osiguranje objedinjuje prijavu na obavezno socijalno osiguranje, promenu podataka o osiguranju i odjavu sa obaveznog socijalnog osiguranja. Podaci koje jedinstvena prijava sadrži odnose na opšte podatke o osiguraniku i osiguranom licu, podatke o osiguranju i podatke o poslodavcu.

Uvođenje jedinstvenog šaltera poslodavcima znači veliku uštedu vremena, jednostavnije obavljanje poslova prijavljivanja i odjavljivanja na socijalno osiguranje, neuporedivo manje papirologije, što će se, u konačnom, odraziti na rasterećenje šaltera Fonda PIO, RZZO i NSZ, s obzirom na to da se očekuje prijem gotovo tri puta manje dokumenata od dosadašnjeg godišnjeg proseka od 6,5 miliona dokumenata praktično iste sadržine.

Shodno Zakonu o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, ustanova koja primi jedinstvenu prijavu ima zakonsku obavezu da istog dana potrebne podatke prosledi ostalim organizacijama za obavezno socijalno osiguranje. Ovaj sistem će funkcionisati do formiranja jedinstvene baze Centralnog registra.

Posebno napominjemo da:

  • Dosadašnji obrasci matične evidencije (M-1, M-2, M-1PP, M-1K itd.) zamenjeni su jedinstvenim obrascem M kojim se radnik prijavljuje, odjavljuje ili se prijavljuju promene u toku osiguranja, bez obzira na vrstu ugovora o radu
  • Ne postoji kolektivna prijva/odjava za više zaposlenih lica, tj. ako se prijavljuje ili odjavljuje više lica istovremeno, popunjava se obrazac M za svakog zaposlenog posebno
  • Dostavljanjem M obrasca radnika istovremeno prijavljujete na penzijsko i invalidsko osiguranje,  zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti
  • Poslodavaci mogu da podnose M obrazac na šalterima Fonda PIO ili RZZO, po sopstvenom izboru, odnosno organizacionim jedinicama nadležnim prema sedišu poslodavca
  • Od 1. 10. 2010. Godine, od kada je uveden novi obrazac, dosadašnji obrasci matične evidencije za prijave, odjave i promene se ne primaju
  • Rokovi za dostavaljanje obrasca, kao i potrebna dokumentacija koja se prilaže uz obrazac, ostaju isti
  • Možete da koristite i obrazac odštampan sa našeg sajta (obrazac M i potvrda M-A),  uz napomenu da se u tom slučaju popunjava u dva primerka, jer nije indigovan kao obrazac kupljen u knjižari
 
Joomla templates by a4joomla