Банер
Банер
Услови коришћења

Коришћењем било ког дела овог сајта аутоматски прихватате следеће услове коришћења:

Подаци и информације које садржи овај сајт су опште природе и не односе се на посебне околности, нити на било које појединачно физичко или правно лице, осим ако није посебно наведено.

Овај сајт може да садржи линкове ка другим сајтовима. Линковани сајтови нису под контролом предузетника Љубиша Лазаревић ПР Београд и он није одговоран за њихов садржај (укључујући, без ограничења, све линкове које садржи линковани сајт или све измене и уношења нових верзија линкованих сајтова). Љубиша Лазаревић ПР Београд није одговоран за за било који облик преноса примљеног садржаја са другог линкованог сајта. Љубиша Лазаревић ПР Београд обезбеђује ове линкове корисницима само као погодност, тако да постављање ових линкова на овом сајту предузетника Љубиша Лазаревић ПР Београд не подразумева удруживање са њиховим оператерима.

Подаци и информације које садржи овај сајт не представљају стручне нити правне савете.

Предузетник Љубиша Лазаревић ПР Београд се одриче одговорности у случају било какве штете која настане као последица коришћења података и информација са овог сајта.

Прописи постављени на овај сајт преузети су са сајтова званичних државних институција. Предузетник Љубиша Лазаревић ПР Београд не гарантује да су наведени прописи у потпуности идентични са званичним текстовима објављени у званичним службеним публикацијама за објављивање прописа („Службени гласник РС“ и друге публикације)

Садржај сајта где је наведен аутор, сматра се ауторским делом тог аутора.

Копирање, умножавање, модификовање ради даљег коришћења и дистрибуирање садржаја овог сајта дозвољено је искључиво уз писмену дозволу администратора сајта.

Дозвољено је позивање на садржај и постављање линкова ка овом сајту искључиво уз тачно навођење адресе интернет стране и извора.

У случају кршења ауторских права Љубиша Лазаревић ПР Београд и аутори могу тражити накнаду штете.

Задржавамо право измене садржаја сајта без претходне најаве.

Заштита података о личности

Податке о личности које сте нам добровољно дали предузетник Љубиша Лазаревић ПР Београд прикупља и користи, односно обрађује, у складу са прописима којима се уређује заштита података о личности.

Приказивање огласа на сајту

Користимо независне компаније за оглашавање да бисмо приказивали огласе када посетите наш веб сајт. Ове компаније могу да користе информације (изузев имена, адресе, адресе е-поште или телефонског броја) које се односе на ваше посете овом и другим веб сајтовима како би вам обезбедиле огласе о роби и услугама које вас интересују. Ако желите више информација о овој пракси, као и о могућностима да тим компанијама не дозволите коришћење наведених података, кликните овде.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла