Банер
Банер
Нови обрасци према Закону о порезу на добит правних лица
Вести
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
петак, 14 јануар 2011 17:22

Нови Образац ПБ 1 – Порески биланс обвезника пореза на добит правних лица - фебруар 2014

Нови обрасци су објављени у Службеном гласнику РС број 20/2014.

Ново - 14.02.2011.

У „Службеном гласнику РС“ бр. 8 од 11. фебруара 2011. године објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивање пореза на добит правних лица.

Правилником су прописани нови обрасци ПБ-1, ПК и ПК-1, које можете преузети са веза у овом чланку.

Крајем 2010. године донети су нови и измењени правилници на основу Закон о порезу на добит правних лица (Службени гласник РС бр. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10). Како су раније у 2010. години донете измене самог Закона, а ближи се време предаје завршних рачуна, посетиоцима омогућавамо да преузму нове правилнике, пореске пријаве и обрасце (молимо вас погледајте Услове коришћења).

Закон о порезу на добит правних лица (Службени гласник РС бр. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10)

Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица („Службени гласник РС“, бр. 99/2010)

Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица („Службени гласник РС“, бр. 99/2010)

Правилник о садржају пореског биланса за друга правна лица (недобитне организације) обвезнике пореза на добит правних лица („Службени гласник РС“, бр. 19/2005, 15/2006, 20/2008 и 99/2010)

Правилник о начину исказивања прихода и расхода ради утврђивања добити коју стална пословна јединица нерезидентног обвезника оствари на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 38/2001, 19/2007 и 99/2010)

Правилник о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе („Службени гласник РС“, бр. 116/2004 и 99/2010)

Правилник о обрасцу збирне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу на добит по одбитку на приходе које остварују нерезидентни обвезници – правна лица („Службени гласник РС“, број 116/2004)

 
Јоомла templateс бy а4јоомла