Baner
Baner
Novi obrasci prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica
Vesti
Napisao Ljubiša Lazarević   
petak, 14 januar 2011 17:22

Novi Obrazac PB 1 – Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica - februar 2014

Novi obrasci su objavljeni u Službenom glasniku RS broj 20/2014.

Novo - 14.02.2011.

U „Službenom glasniku RS“ br. 8 od 11. februara 2011. godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica.

Pravilnikom su propisani novi obrasci PB-1, PK i PK-1, koje možete preuzeti sa veza u ovom članku.

Krajem 2010. godine doneti su novi i izmenjeni pravilnici na osnovu Zakon o porezu na dobit pravnih lica (Službeni glasnik RS br. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10). Kako su ranije u 2010. godini donete izmene samog Zakona, a bliži se vreme predaje završnih računa, posetiocima omogućavamo da preuzmu nove pravilnike, poreske prijave i obrasce (molimo vas pogledajte Uslove korišćenja).

Zakon o porezu na dobit pravnih lica (Službeni glasnik RS br. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10)

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 99/2010)

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 99/2010)

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za druga pravna lica (nedobitne organizacije) obveznike poreza na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 19/2005, 15/2006, 20/2008 i 99/2010)

Pravilnik o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 38/2001, 19/2007 i 99/2010)

Pravilnik o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe („Službeni glasnik RS“, br. 116/2004 i 99/2010)

Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentni obveznici – pravna lica („Službeni glasnik RS“, broj 116/2004)

 
Joomla templates by a4joomla