Baner
Baner
Pravila za korišćenje termina u trgovini - Incoterms 2010®
Vesti
ponedeljak, 17 januar 2011 20:48

Opšti dopis Uprave Carina Republike Srbije
br. 148-08-483-11-7/2010 od 31.12.2010. godine

S obzirom na to da se Pravila Međunarodne trgovinske komore za korišćenje termina u unutrašnjoj i međunarodnoj trgovini revidiraju svakih deset godina, od 1.1.2011. godine primenjuje se Incoterms 2010 kojim je broj Incoterms pravila, odnosno pariteta isporuke smanjen sa 13 na 11 i to tako što su pariteti isporuke DAF, DES, DEQ i DDU zamenjeni paritetima isporuke DAT i DAP.

"Od 1.1.2011. godine stupaju na snagu Incoterms® 2010 Pravila Međunarodne trgovinske komore za korišćenje termina u unutrašnjoj i međunarodnoj trgovini. Navedena pravila, koja su prvi put doneta 1936. godine, od 1980. godine se revidiraju svakih deset godina u cilju usklađivanja sa promenama u međunarodnoj trgovini. Najznačajnije karakteristike Incoterms 2010, kao i razlike u odnosu na Incoterms 2000 su sledeće:

Broj Incoterms pravila tj. pariteta isporuke je smanjen sa 13 na 11, tako što su pariteti isporuke DAF, DES, DEQ i DDU zamenjeni paritetima isporuke DAT i DAP.

Podela pariteta isporuke prema početnom slovu se ne navodi kao u Incoterms 2000, ali su osnovne karakteristike pariteta ostale nepromenjene. Podela pariteta je izvršena prema vidovima transporta, na one koji se mogu koristiti nezavisno od odabranog vida transporta (uključujući i više vidova transporta), i one koji se koriste za pomorski i za transport unutrašnjim plovnim putevima (FAS, FOB, CFR i CIF) imajući u vidu da su i tačka isporuke i mesto odredišta luka.

 

PARITET ISPORUKE

Incoterms 2000

Incoterms 2010

Vid transporta

EXW

Franko fabrika (naziv mesta)

+

+

svi

FCA

Franko prevoznik (naziv mesta)

+

+

svi

FAS

Franko uz bok broda (naziv luke otpreme)

+

+

pom.

FOB

Franko na palubi broda (naziv luke otpreme)

+

+

pom.

CFR

Troškovi i vozarina (naziv luke odredišta)

+

+

pom.

CIF

Troškovi, osiguranje i vozarina (naziv luke odredišta)

+

+

pom.

CPT

Vozarina plaćena do (naziv mesta odredišta)

+

+

svi

CIP

Vozarina i osiguranje plaćeno do (naziv mesta odredišta)

+

+

svi

DAF

Dostavljeno na granici (naziv mesta)

+

 

 

DES

Dostavljeno na brodu (naziv luke odredišta)

+

 

 

DEQ

Dostavljeno na obali (naziv luke odredišta)

+

 

 

DDU

Dostavljeno - carina nije plaćena (naziv mesta odredišta)

+

 

 

DDP

Dostavljeno - carina plaćena (naziv mesta odredišta)

+

+

svi

DAT

Dostavljeno na terminalu
(naziv terminala u luci ili mestu odredišta)

 

+

svi

DAP

Dostavljeno u mestu (naziv mesta odredišta)

 

+

svi

Obaveze prodavca prema kupcu (označene slovom A) i obaveze kupca prema prodavcu (označene slovom B) su kao i u Incoterms 2000 u svakom paritetu isporuke definisane u deset članova, i to:

1. Opšte obaveze prodavca i kupca
2. Dozvole, odobrenja, saglasnosti i druge formalnosti
3. Ugovori o prevozu i osiguranju
4. Isporuka i preuzimanje isporuke
5. Prelazak rizika sa prodavca na kupca
6. Raspodela troškova
7. Obaveštenje drugoj ugovornoj strani
8. Dokumenti i dokaz o isporuci
9. Kontrola, pakovanje, obeležavanje i
10. Pomoć drugoj ugovornoj strani.

Dok je u Incoterms 2000 bilo jasno naznačeno koja dokumenta mogu biti zamenjena EDI porukama, u Incoterms 2010 je, uvažavajući masovno korišćenje informacionih tehnologija u svakodnevnom radu, u potpunosti izjednačena elektronska i pisana komunikacija, što je naznačeno u članovima A1/B1 svakog pariteta isporuke.

Precizirane su odredbe koja se odnose na osiguranje robe i naglašena obaveza informisanja druge ugovorne strane.

Definisane su obaveze kupca i prodavca koje se odnose na dobijanje i pružanje informacija potrebnih da se obave formalnosti iz bezbednosnih razloga. 
Joomla templates by a4joomla