Банер
Банер
Електронски потпис и достављање пореских пријава електронским путем - 2. страна
Е-Издаваштво - Ауторски чланци
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
среда, 19 јануар 2011 15:55

 

Квалификовани електронски потпис, подручје важења

Према одредбама законских прописа квалификовани електронски потпис је електронски потпис којим се поуздано гарантује идентитет потписника, интегритет електронских докумената, и онемогућава накнадно порицање одговорности за њихов садржај, и који испуњава услове утврђене законским прописима.

Квалификовани електронски потпис, мора да задовољи следеће услове:

 1. искључиво је повезан са потписником;
 2. недвосмислено идентификује потписника;
 3. настаје коришћењем средстава којима потписник може самостално да управља и која су искључиво под надзором потписника;
 4. директно је повезан са подацима на које се односи, и то на начин који недвосмислено омогућава увид у било коју измену изворних података;
 5. формиран је средствима за формирање квалификованог електронског потписа;
 6. проверава се на основу квалификованог електронског сертификата потписника.

Такође квалификовани електронски потпис мора да задовољи и следеће ближе услове, и то:

 1. да је формиран применом средства за формирање квалификованог електронског потписа (ССЦД);
 2. да се проверава на основу квалификованог електронског сертификата потписника - који је валидан у тренутку формирања квалификованог електронског потписа.

Према члану 10. Закона о електронском потпису квалификовани електронски потпис у односу на податке у електронском облику има исто правно дејство и доказну снагу као и својеручни потпис, односно својеручни потпис и печат, у односу на податке у папирном облику.

Чланом 5. Закона о електронском потпису електронском документу се не може оспорити пуноважност или доказна снага само због тога што је у електронском облику. Наведена одредба се не примењује на:

 1. правне послове којима се врши пренос права својине на непокретности или којима се установљавају друга стварна права на непокретностима;
 2. изјаве странака и других учесника у поступку за расправљање заоставштине, форму завештања, уговоре о уступању и расподели имовине за живота, уговоре о доживотном издржавању и споразуме у вези са наслеђивањем, као и друге уговоре из области наследног права;
 3. уговоре о уређивању имовинских односа између брачних другова;
 4. уговоре о располагању имовином лица којима је одузета пословна способност;
 5. уговоре о поклону;
 6. друге правне послове или радње, за које је посебним законом или на основу закона донетих прописа, изричито одређена употреба својеручног потписа у документима на папиру или овера својеручног потписа.

 

Како ради електронски потпис

Најпростије речено, употреба електронског потписа има своју техничко-технолошку и суштинску страну.

Упрошћено технички посматрано, за стављање квалификованог електронског потписа на документ поребно је да имате вашу јединствену „оловку“, да та "оловка" ради и да имате документ на који ћете да ставите потпис.

Ваша јединствена „оловка“ је заправо јединствени квалификовани електронски сертификат (то један рачунарски фајл), који је се налази на одређеном носачу (тај носач је чип на картици или УСБ токен) и који је заштићен на одређени начин.

Важно је рећи да је чип на коме може да се налази „оловка“, у техничком смислу, упоредив (исти) као онај чип који се налази на:

У том смислу интересантно је навести изјаву министра полиције, Ивице Дачића, од 26.10.2010. године:

"Наша је идеја да у будућности дефинишемо један дигитални систем који ће моћи на чипу да има све потребне податке и који ће тежити да се сви документи сведу у један.“

Осим призвука ових речи које подсећају на испуњење пророчанства, ова изјава даје ми повод да још једном поновим своју препоруку, пре свега рачуновођама и књиговођама, да не журе са добијањем квалификованог електронског сертификата, већ да сачекају извесно време док не добију потпунију слику. Јер највише новца и времена однесе оно што треба да се ради по други пут. И још буде да смо први пут испали наивни, и да смо сами криви због тога, а нисмо.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла