Банер
Банер
Банер
Електронски потпис и достављање пореских пријава електронским путем
Е-Издаваштво - Ауторски чланци
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
среда, 19 јануар 2011 15:55

У скорије време учестале су најаве у вези са коришћењем електронског потписа за потписивање и достављање пореских пријава и друге документације Пореској управи.

Наиме, изгледа као да се жели створити забуна, пре свега међу рачуновођама и књиговођама, око овог заиста новог начина комуникације са државном управом, па и са Пореском управом. Рачуновође и књиговође су у ових 10 година тзв. транзиције изнели и даље носе свој, не мали, део промена (некад оправданих, а некад претераних), те је овај чланак намењен пре свега њима.

Жеља ми је да посаветујем рачуновође да не журе са добијањем електронског потписа (тј. са добијањем квалификованог електронског сертификата који служи за електронско потписивање), већ да добро одмере од ког овлашћеног лица ће затражити издавање сертификата. У овом тренутку постоји 4 званично сертификована тела.

Сертификациона тела и законска регулатива

Квалификовани електронски сертификат издају следећа сертификациона тела (редослед дат према датуму уписа):

1.    Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија" РЈ за електронско пословање – ЦеПП - датум уписа: 15.12.2008.

2.    Привредна комора Србије – ПКС ЦА (Сертификационо тело Привредне коморе Србије) - датум уписа: 11.09.2009.

3.    МУП РС - Сертификационо тело МУП РС - датум уписа: 16.02.2010.

4.    ХАЛЦОМ БГ ЦА - датум уписа:01.10.2010.

Извор: Регистар сертификационих тела води Министарство за телекомуникације и информационо друштво.

Српска законска регулатива у вези са електронским потписом састоји се (између осталих) од следећих прописа:

Закон о електронском потпису ("Службени гласник Републике Србије", бр. 135/2004)

Правилник о техничко-технолошким поступцима за формирање квалификованог електронског потписа и критеријумима које треба да испуне средства за формирање квалификованог електронског потписа ("Сл. гласник РС", бр. 13/2010)

Правилник о ближим условима за издавање квалификованих електронских сертификата ("Сл. гласник РС", бр. 26/2008)

Правилник о регистру сертификационих тела за издавање квалификованих електронских сертификата у Републици Србији ("Сл. гласник РС", бр. 26/2008)

Правилник о евиденцији сертификационих тела ("Сл. гласник РС", бр. 48/2005)

Закон о електронском документу ("Службени гласник Републике Србије", бр. 51/2009)

Правилник о издавању временског жига ("Сл. гласник РС", бр. 112/2009)

 
Јоомла templateс бy а4јоомла