Baner
Baner
Baner
Elektronski potpis i dostavljanje poreskih prijava elektronskim putem
E-Izdavaštvo - Autorski članci
Napisao Ljubiša Lazarević   
sreda, 19 januar 2011 15:55

U skorije vreme učestale su najave u vezi sa korišćenjem elektronskog potpisa za potpisivanje i dostavljanje poreskih prijava i druge dokumentacije Poreskoj upravi.

Naime, izgleda kao da se želi stvoriti zabuna, pre svega među računovođama i knjigovođama, oko ovog zaista novog načina komunikacije sa državnom upravom, pa i sa Poreskom upravom. Računovođe i knjigovođe su u ovih 10 godina tzv. tranzicije izneli i dalje nose svoj, ne mali, deo promena (nekad opravdanih, a nekad preteranih), te je ovaj članak namenjen pre svega njima.

Želja mi je da posavetujem računovođe da ne žure sa dobijanjem elektronskog potpisa (tj. sa dobijanjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata koji služi za elektronsko potpisivanje), već da dobro odmere od kog ovlašćenog lica će zatražiti izdavanje sertifikata. U ovom trenutku postoji 4 zvanično sertifikovana tela.

Sertifikaciona tela i zakonska regulativa

Kvalifikovani elektronski sertifikat izdaju sledeća sertifikaciona tela (redosled dat prema datumu upisa):

1.    Javno preduzeće PTT saobraćaja "Srbija" RJ za elektronsko poslovanje – CePP - datum upisa: 15.12.2008.

2.    Privredna komora Srbije – PKS CA (Sertifikaciono telo Privredne komore Srbije) - datum upisa: 11.09.2009.

3.    MUP RS - Sertifikaciono telo MUP RS - datum upisa: 16.02.2010.

4.    HALCOM BG CA - datum upisa:01.10.2010.

Izvor: Registar sertifikacionih tela vodi Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo.

Srpska zakonska regulativa u vezi sa elektronskim potpisom sastoji se (između ostalih) od sledećih propisa:

Zakon o elektronskom potpisu ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 135/2004)

Pravilnik o tehničko-tehnološkim postupcima za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa i kriterijumima koje treba da ispune sredstva za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010)

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata ("Sl. glasnik RS", br. 26/2008)

Pravilnik o registru sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 26/2008)

Pravilnik o evidenciji sertifikacionih tela ("Sl. glasnik RS", br. 48/2005)

Zakon o elektronskom dokumentu ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 51/2009)

Pravilnik o izdavanju vremenskog žiga ("Sl. glasnik RS", br. 112/2009)

 
Joomla templates by a4joomla