Банер
Банер
Национална служба за запошљавање објавила је јавне конкурсе и јавне позиве ради извршавања програма мера активне политике запошљавања - страна 3 ПДФ Штампа Ел. пошта
Вести
среда, 26 јануар 2011 09:36

Јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2011. години

Опис мере и висина средстава

Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање представља основ за добијање де минимис државне помоћи.

Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу у једнократном износу од 160.000,00 динара, у циљу обављања новорегистроване делатности.

Уколико се више незапослених лица, удружи у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 160.000,00 динара.

У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном поднети захтев за коришћење субвенције.

Услови за подношење захтева

Право на подношење захтева за доделу субвенције за самозапошљавање има лице које је:

  • пријављено на евиденцију незапослених Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) најмање месец дана пре дана подношења захтева и
  • завршило инструктивну обуку за самозапошљавање по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације, а у циљу подизања нивоа информисаности и компетентности за отпочињање сопственог посла.

Право на субвенцију за самозапошљавање не може се остварити у следећим случајевима:

  • за обављање делатности пољопривредног газдинства, удружења грађана и друштвених организација;
  • за обављање делатности у области експлоатације угља, трговине, такси превоза, мењачница, коцкања и клађења и др;
  • уколико је лице већ остварило право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за самозапошљавање;
  • уколико лице није испунило ранију уговорну обавезу према Националној служби.

Документација за подношење захтева:

  • захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
  • доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне службе;
  • писана изјава подносиоца захтева о свим другим де минимис државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду и да ли му је и по ком основу већ додељена државна помоћ за исте оправдане трошкове или изјава подносиоца захтева да није користио државну помоћ.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца. 
Јоомла templateс бy а4јоомла