Baner
Baner
Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je javne konkurse i javne pozive radi izvršavanja programa mera aktivne politike zapošljavanja PDF Štampa El. pošta
Vesti
sreda, 26 januar 2011 09:36

Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je javne konkurse i javne pozive radi izvršavanja programa mera aktivne politike zapošljavanja u 2011. godini. Reč je o sedam programa:

•    Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2011. godini

•    Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u 2011. godini

•    Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2011. godini

•    Konkurs za realizaciju mere stručne prakse

•    Konkurs za realizaciju programa ''Prva šansa 2011''

•    Konkurs za učešće u finansiranju programa obuke za potrebe poslodavca za 2011. godinu

•    Javni poziv lokalnim samoupravama da se uključe u sufinansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja u 2011. godini

 

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2011. godini

Oblasti sprovođenja javnih radova

Javni radovi se mogu organizovati i sprovoditi u oblastima:
•    socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti (zdravstveno vaspitne aktivnosti – prevencija i pomoć starima, socijalno ugroženim licima, osobama sa invaliditetom, zaštita i očuvanje kulturnog nasleđa i arheoloških nalazišta, poslovi u pozorišnoj, muzejskoj i bibliotečkoj delatnosti, poslovi u turizmu i drugi poslovi);
•    održavanja i obnavljanja javne infrastrukture (uređenje i izgradnja puteva i putnih pojaseva, nasipa, kanala, pruga, mostova, rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže i drugih objekata od opšteg interesa, uređenje mesnih zajednica, uređenje romskih naselja – poboljšanje uslova stanovanja i drugi poslovi);
•    održavanja i zaštite životne sredine i prirode (sanacija divljih deponija, čišćenje i održavanje obala reka, jezera, kanala, odvoda, javnih površina, pošumljavanje, razvoj ekoloških poseda, čuvanje i zaštita šuma, reka i jezera, razvoj seoskog područja, montaža i održavanje opreme u parkovima i javnim dečijim igralištima, pomoć za uspostavljanje novih deponija – lokacija za sakupljanje i odvođenje otpada i drugi poslovi).

Namena i visina sredstava

Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:
1. isplatu neto zarade nezaposlenim licima uključenim u javne radove, u visini od:

- 17.600,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa I i II stepenom stručne spreme;
- 18.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa III i IV stepenom stručne spreme;
- 20.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa V i VI stepenom stručne spreme;
- 22.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa VII stepenom stručne spreme.

2. naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica uključenih u javne radove, u visini do 1.500,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja.

3. naknadu troškova sprovođenja javnih radova po licu za svaki mesec angažovanja u visini od:

- 1.500,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti;
- 3.500,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Troškovi sprovođenja javnih radova islaćuju se u visini od 70% ukupnih sredstava odobrenih ugovorom za ove namene, nakon prijave lica na obavezno socijalno osiguranje, a preostalih 30% sredstava nakon završetka javnog rada i ispunjenja ugovornih obaveza.

4. Naknada troškova organizovanja obuke

U zavisnosti od vrste i složenosti poslova koje obuhvata javni rad, za sprovođenje određenih javnih radova može se organizovati obuka u toku trajanja javnog rada, po internom programu poslodavca ili programu obrazovne ustanove.

Poslodavac - izvođač javnog rada može ostvariti naknadu za organizovanje obuke, u jednokratnom iznosu od 50.000 dinara po javnom radu.

Poslodavac - izvođač javnog rada u obavezi je da obezbedi isplatu svih obaveza u skladu sa zakonom, a koje ne snosi Nacionalna služba, i to: troškove dolaska i odlaska sa rada u preostalom iznosu do visine cene prevozne karte u javnom prevozu, troškove minulog rada, naknadu zarade u periodu korišćenja godišnjeg odmora, eventualnu razliku između minimalne cene rada i visine neto zarade utvrđene ovim javnim konkursom.

Uslovi za podnošenje prijave

Poslodavac - izvođač javnog rada zapošljava lica sa evidencije nezaposlenih, čiju je selekciju izvršila Nacionalna služba.

Pri selekciji lica prioritet će imati teže zapošljiva nezaposlena lica i nezaposleni u stanju socijalne potrebe.
Pravo učešća u postupku sprovođenja javnih radova imaju:

•    organi teritorijalne autonomije i organi jedinice lokalne samouprave,
•    javne ustanove i javna preduzeća,
•    privredna društva,
•    preduzetnici,
•    zadruge,
•    društvene organizacije,
•    udruženja građana. 
Joomla templates by a4joomla