Банер
Банер
Зоне на територији Града Београда - Прва зона
Е-Издаваштво - Коментари прописа
четвртак, 10 март 2011 00:00

Прва зона

Стари део Београда

Од ушћа Топчидерске реке у Саву, обалом реке Саве (укључујући и одређену површину акваторија), преко копна у осовини Великих степеница до Карађорђеве улице, Париска, Тадеуша Кошћушка, Булевар војводе Бојовића, Дунавска, Тадеуша Кошћушка, даље испод надвожњака до обале реке Дунав, обалом реке Дунав (укључујући и одређену површину акваторија) до Панчевачког моста, Панчевачким мостом до Булевара деспота Стефана , Булевар деспота Стефана, Партизански пут, Митрополита Петра, Здравка Челара, Старине Новака, Кнез Данилова, Војводе Бране, Војводе Саватија, Тршћанска, Поп Стојанова, Жичком и Војислава Илића (укључујући први ред грађевинских парцела - непарна страна улице) до Господара Вучића, Господара Вучића, Војводе Пријезде, Дели Радивоја, Митрополита Стратимировића, Устаничка, Небојшина, Бокељска, Булевар ослобођења, Стевана Првовенчаног, Прешернова, Трише Кацлеровића, Табановачка, Булевар ослобођења, Војводе Степе, Јове Илића, Булевар ослобођења, Генерала Павла Јуришића, Црнотравска, пролазом поред комплекса ВМА до Михајла Аврамовића, Михајла Аврамовића, границом блока 62 (не укључујући тај блок)*, границом према графичком прилогу* до Милана Благојевића Шпанца, Милана Благојевића Шпанца, Баја Пивљанина, Велисава Вуловића, Михајла Аврамовића, Булевар Кнеза Александра Карађорђевића, границом комплекса Гарде, Јована Жујовића, Уроша Предића, Теодора Драјзера, границом према графичком прилогу*, Булевар војводе Мишића, Обреновачки пут до Топчидерске реке, Топчидерском реком до ушћа у Саву.
* Регулациони план просторне целине Дедиње ("Службени лист града Београда", број 1/2000)

Подручје Чукарице

Од Улице Кнеза Вишеслава, Улицом Петра Мартиновића, Београдског батаљона, Благоја Паровића до бр. 121 (укључујући и тај број), даље границом парцела од бр. 115В до бр. 107В у Улици Благоја Паровића - пролаз (укључујући и те парцеле), даље границом парцела од бр. 107В у Благоја Паровића - пролаз до бр. 36 у Зимоњићевој (укључујући и те парцеле), Зимоњићева, Жумберачка, Кнеза Вишеслава до Петра Мартиновића.

Нови Београд и Земун

Од обале реке Саве Булеваром Михајла Пупина, Булевар Николе Тесле, Улицом ушће, Булевар Михајла Пупина, пролазом између блокова 12 и 13, даље преко блока до Булевара Николе Тесле, Булаваром Николе Тесле до раскрснице са Улицом алексиначких рудара, пролазом поред хотела "Југославија" у продужетку улице Алексиначких рудара до реке Дунав, обалом реке Дунав (укључујући и одређену површину акваторија) до тачке у правцу Караматине, Караматина, Његошева, Главна, Орачка, око Сењског трга, Вртларска, 22. октобра, Александра Дубчека, Булевар Михајла Пупина, Омладинских бригада, границом железничке пруге до Тошиног бунара, Тошин бунар, око блока 65, границом комплекса тржних центара "Родић" и "Идеа" (укључујући и те комплексе), Омладинских бригада, Јурија Гагарина, Пролетерске солидарности, у продужетку улице до реке Саве, обалом реке Саве до Бранковог моста (укључујући и одређену површину акваторија).

Подручје Бежаније

Улицом Стојана Аралице од Улице партизанске авијације, Николе Добровића, Димитрија Георгијевића Старика, преко блока до Благоја Марјановића Моше, преко блока границом комплекса фудбалског игралишта до аутопута Београд - Ниш, аутопутем Београд - Ниш до Улице партизанске авијације, Улицом партизанске авијације до Стојана Аралице.
 
Јоомла templateс бy а4јоомла