Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor M - Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti - Naučno istraživanje i razvoj
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 72 - Naučno istraživanje i razvoj

Obuhvata tri tipa istraživanja i razvoja:

 1. osnovna istraživanja: eksperimentalni i teorijski rad prvenstveno radi sticanja novih znanja zasnovanih na pojavama i činjenicama, nezavisno od konkretne primene ili upotrebe
 2. primenjena istraživanja: sprovođenje originalnih istraživanja radi sticanja novih znanja usmerenih prvenstveno ka ostvarenju određenog cilja
 3. eksperimentalni razvoj: sistematski rad zasnovan na znanjima dobijenim iz istraživanja i/ili praktičnog iskustva, usmeren ka proizvodnji novih materijala, proizvoda i uređaja, postavljanju novih procesa, sistema i usluga, i ka suštinskom poboljšanju onih koji su već proizvedeni ili uvedeni.

Delatnosti istraživačkog i eksperimentalnog razvoja u ovoj oblasti podeljene su u dve kategorije: prva – prirodne i tehničko-tehnološke nauke, i druga – društvene i humanističke nauke.

Obuhvata aktivnosti koje se preduzimaju radi stvaranja naučnih i tehnoloških inovacija, kao novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga ili značajnije izmene postojećih, a u skladu sa potrebama tržišta.

Ne obuhvata istraživanje tržišta, del. 73.20.

 

Grana 72.1 - Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama

Obuhvata osnovna istraživanja, primenjena istraživanja i eksperimentalni razvoj u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama.

Obuhvata istraživanja i eksperimentalni razvoj u oblasti biotehnologije:

 • DNK/RNK: mikrobiološka istraživanja (genomika, farmakogenomika), genetske probe, genetski inženjering, sekvenciranja/sinteze/amplifikacije DNK/RNK, analizu konvertovanja sekvenci DNK u funkcionalne proteine, i upotrebu antisense tehnologija
 • izgradnju proteina i drugih molekula: sekvenciranja/sinteze/inženjering proteina i peptida (uključujući velike hormonske molekule); proteomika, izolacija i pročišćavanje proteina, signalizacija, prepoznavanje ćelijskih receptora
 • gajenje i inženjering ćelija i tkiva: gajenje kulture ćelija/tkiva, inženjering tkiva (uključujući elemente tkiva i biomedicinski inženjering), ćelijska fuzija, serumsko-imunološke vakcine, manipulacija embrionima
 • procese biotehnoloških tehnika: fermentaciju na osnovu upotrebe bioreaktora (bioprocesni inženjering, biološka ekstrakcija, biološka proizvodnja pulpe, biološko izbeljivanje, biološko odsumporavanje, biomedicinski preparati, biofiltriranje i fitopreparati)
 • izdvajanje gena i vektora RNK: gensku terapiju, virusne vektore
 • bioinformatiku: konstruisanje baza podataka o (genomima), proteinskim sekvencama; modeliranje kompleksnih bioloških procesa, uključujući biološke sisteme
 • nanobiotehnologiju: primena oruđa i procesa u nano/mikro proizvodnji za izradu sredstava koja se koriste u istraživanjima biosistema i primenjuju u proizvodnji lekova, dijagnostici itd.

Obuhvata:

 • istraživanje i razvoj u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama, osim u biotehnološkim istraživanjima i razvoju:
  • u prirodnim naukama
  • u oblasti tehničko-tehnoloških nauka
  • u medicinskim naukama
  • u poljoprivrednim naukama
  • interdisciplinarna istraživanja i razvoj, pretežno u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama

 

Grana 72.2 - Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama


Obuhvata:

 • istraživanje i razvoj u društvenim naukama
 • istraživanje i razvoj u humanističkim naukama
 • interdisciplinarna istraživanja i razvoj, pretežno u društvenim i humanističkim naukama

Ne obuhvata:

 • istraživanje tržišta, del. 73.20

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla