Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор М - Стручне, научне, иновационе и техничке делатности - Ветеринарске делатности
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 75 - Ветеринарске делатности

Обухватају бригу о здрављу животиња на фармама и бригу о здрављу кућних љубимаца. Ове активности обављају квалификовани ветеринари у ветеринарским станицама, као и на самим фармама, у штенарама или шталама, у приватним ветеринарским ординацијама и хируршким ординацијама или на другим местима; укључена је и активност превоза оболелих животиња.

 

Грана 75.0 - Ветеринарска делатност

Обухвата:

  • бригу о здрављу животиња на фармама
  • бригу о здрављу кућних љубимаца
  • делатност ветеринарских асистената и другог помоћног ветеринарског особља
  • клиничко-патолошке и друге дијагностичке активности које се односе на животиње
  • превоз оболелих животиња


Не обухвата:

  • смештај домаћих животиња без здравствене неге, дел. 01.62
  • шишање оваца, дел. 01.62
  • вештачко осемењавање, контролу стада, опслуживање крда, припуст стоке, копунирање живине, чишћење живинарника и др., дел. 01.62
  • активности у вези с вештачком оплодњом, дел. 01.62
  • смештај кућних љубимаца без здравствене неге, дел. 96.09

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла