Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor M - Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti - Veterinarske delatnosti
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 75 - Veterinarske delatnosti

Obuhvataju brigu o zdravlju životinja na farmama i brigu o zdravlju kućnih ljubimaca. Ove aktivnosti obavljaju kvalifikovani veterinari u veterinarskim stanicama, kao i na samim farmama, u štenarama ili štalama, u privatnim veterinarskim ordinacijama i hirurškim ordinacijama ili na drugim mestima; uključena je i aktivnost prevoza obolelih životinja.

 

Grana 75.0 - Veterinarska delatnost

Obuhvata:

  • brigu o zdravlju životinja na farmama
  • brigu o zdravlju kućnih ljubimaca
  • delatnost veterinarskih asistenata i drugog pomoćnog veterinarskog osoblja
  • kliničko-patološke i druge dijagnostičke aktivnosti koje se odnose na životinje
  • prevoz obolelih životinja


Ne obuhvata:

  • smeštaj domaćih životinja bez zdravstvene nege, del. 01.62
  • šišanje ovaca, del. 01.62
  • veštačko osemenjavanje, kontrolu stada, opsluživanje krda, pripust stoke, kopuniranje živine, čišćenje živinarnika i dr., del. 01.62
  • aktivnosti u vezi s veštačkom oplodnjom, del. 01.62
  • smeštaj kućnih ljubimaca bez zdravstvene nege, del. 96.09

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla