Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor M - Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti - Reklamiranje i istraživanje tržišta
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 73 - Reklamiranje i istraživanje tržišta

Obuhvata organizovanje i sprovođenje reklamnih kampanja (u časopisima, novinama, na radiju, na televiziji ili u drugim medijima) i organizovanje izložbi i postavki, uključujući i reklamiranje na internetu.

 

Grana 73.1 - Reklamiranje

Obuhvata pružanje celog spektra reklamnih usluga (npr. sopstvenim kapacitetima ili na osnovu podugovaranja), uključujući davanje saveta, kreativne usluge, produkciju reklamnog materijala i prodaju.

Obuhvata:

 • kreiranje i objavljivanje reklama u novinama, časopisima, na radiju, na televiziji, na internetu i drugim medijima
 • kreiranje i postavljanje reklama na otvorenom prostoru, npr. na reklamnim tablama, panelima, biltenima, u izlozima, oslikavanje automobila i autobusa itd.
 • reklamiranje iz vazduha
 • distribuiranje ili isporučivanje propagandnog materijala ili uzoraka
 • uređivanje štandova i ostalih objekata i prostora koji služe za izlaganje propagandnog materijala
 • upravljanje marketinškom kampanjom i drugim uslugama reklamiranja s ciljem da se zainteresuju i zadrže potrošači:
  • promovisanje proizvoda
  • marketinške aktivnosti na mestu prodaje
  • neposredno reklamiranje putem pošte
  • marketinško savetovanje

Ne obuhvata:

 • izdavanje reklamnog materijala, del. 58.19
 • produkciju komercijalnih poruka za televiziju i film, del. 59.11
 • produkciju komercijalnih poruka za radio, del. 59.20
 • istraživanje tržišta, del. 73.20
 • reklamne fotografije, del. 74.20
 • organizovanje kongresa i trgovinskih izložbi, del. 82.30
 • poštansko adresiranje, del. 82.19

Obuhvata:

 • medijsko predstavljanje, npr. prodaju i preprodaju prostora i vremena za medijske kampanje usmerene na traženje kupca

Ne obuhvata:

 • prodaju medijskog vremena ili prostora za reklamiranje direktno od vlasnika medijskog vremena i prostora (izdavača, itd.)
 • delatnosti odnosa s javnošću, del. 70.21

 

Grana 73.2 - Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja

Obuhvata:

 • istraživanje potencijala tržišta, obaveštenosti, prihvatanja i poznavanja proizvoda i kupovnih navika potrošača u cilju promocije, prodaje i razvoja novih proizvoda i usluga, uključujući i statističku analizu rezultata
 • ispitivanje javnog mnjenja o političkim, ekonomskim i socijalnim pitanjima i njihovu statističku analizu

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla