Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Н - Административне и помоћне услужне делатности
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Овај сектор обухвата разноврсне делатности којима се подржава пословање економских субјеката. Од делатности у сектору М разликују се по томе што њихова главна сврха није преношење специјализованих знања.

 

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла