Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Н - Административне и помоћне услужне делатности - Делатност путничких агенција, тур-оператора, услуге резервације и пратеће активности
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 79 - Делатност путничких агенција, тур-оператора, услуге резервације и пратеће активности

Обухвата активности агенција примарно ангажованих на продаји путовања, туристичких аранжмана, превоза и услуга смештаја и активности организовања и спајања путовања која се продају преко туристичких агенција или директно преко агената као што су тур-оператори и друге услуге повезане са путовањем, укључујући услуге резервације. Услуге туристичких водича и промоције туризма такође су укључене.

 

Грана 79.1 - Делатност путничких агенција и тур-оператора

Обухвата активности агенција примарно ангажованих на продаји путовања, туристичких аранжмана, превоза и услуга смештаја и активности организовања и спајања путовања која се продају преко туристичких агенција или директно преко агената као што су тур-оператори.

Обухвата:

 • агенције примарно ангажоване на продаји путовања, туристичких аранжмана, превоза и услуга смештаја на бази велепродаје или малопродаје појединачним корисницима или пословним клијентима

Обухвата:

 • организовање и спајање путовања која су продата преко туристичких агенција или директно преко тур-оператора. Путовања могу укључити све наведене услуге или само неке од њих:
  • превоз
  • смештај
  • храну
  • посете музејима, историјским и културним местима, позориштима, музичким и спортским манифестацијама

 

Грана 79.9 - Остале услуге резервације и делатности повезане с њима

Обухвата:

 • услуге резервације и остале услуге повезане с путовањем:
  • резервисање превоза, смештаја, исхране, изнајмљивање возила, посећивање спортских догађаја итд.
 • временски закуп смештаја (тиме схаринг)
 • продају улазница за културне, спортске и забавне приредбе
 • помоћ туристима и посетиоцима:
  • обезбеђивање туристичких информација
  • делатност туристичких водича
 • промовисање туристичке понуде

Не обухвата:

 • активности путничких агенција и тур-оператора, дел. 79.11 и 79.12
 • организовање и вођење изложби, конгреса и конференција, дел. 82.30

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла