Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Н - Административне и помоћне услужне делатности - Заштитне и истражне делатности
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 80 - Заштитне и истражне делатности

Обухвата услуге повезане са заштитом као што су: истражне и детективске услуге; услуге обезбеђења и патролирања; прикупљање и пренос новца, докумената и осталих вредних ствари уз помоћ особља и опреме за заштиту ових драгоцености током преноса.

Овде спада и обезбеђење функционисања електронских алармних система као што су противпровалнички и противпожарни аларми, углавном даљинско надгледање ових система, које често укључује и њихову продају, постављање и поправљање.

Уколико се продаја, постављање и поправљање тих система обављају засебно, ове услуге не сврставају се у ову област, него у малопродају, грађевинарство и сл.

 

Грана 80.1 - Делатност приватног обезбеђења

Обухвата једну или више следећих услуга: заштиту и патролирање, прикупљање и пренос новца, докумената и осталих вредних ствари уз помоћ особља и опреме за заштиту ових драгоцености током преноса.

Обухвата услуге:

 • коришћења блиндираних возила
 • обезбеђивања телесне заштите
 • коришћења детектора лажи
 • узимања отисака прстију
 • заштите

Не обухвата:

 • обезбеђивање јавног реда и опште безбедности, дел. 84.24

 

Грана 80.2 - Услуге система обезбеђења

Обухвата:

 • надгледање и даљинско надгледање електронског заштитног алармног система као што су противпровалнички и противпожарни аларми, укључујући њихово постављање и одржавање
 • постављање, одржавање, поправљање и подешавање механичких или електронских уређаја на закључавање, безбедносно-заштитне сефове повезане са блиским и даљинским надгледањем

Јединице које извршавају ове активности могу бити ангажоване у продаји заштитних система, механичких или електронских уређаја на закључавање, безбедносних и заштитних сефова.

Не обухвата:

 • постављање система обезбеђења као што су противпровалнички и противпожарни аларми, без каснијег надгледања, дел. 43.21
 • трговину на мало заштитним системима, механичким или електронским уређајима на закључавање, безбедносним и заштитним сефовима у специјализованим радњама, без надгледања, инсталирања и услуга одржавања, дел. 47.59
 • давање савета у вези са безбедношћу, дел. 74.90
 • обезбеђивање јавног реда и опште безбедности, дел. 84.24
 • услуге израђивања дупликата кључева, дел. 95.29

 

Грана 80.3 - Истражне делатности

Обухвата:

 • истражне и детективске услуге
 • активности свих приватних истражитеља без обзира на то за кога и шта истражују

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла