Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Н - Административне и помоћне услужне делатности - Услуге одржавања објеката и околине
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 81 - Услуге одржавања објеката и околине

Обухвата велики број услуга које се пружају при одржавању објеката: унутрашње и спољашње чишћење зграда, индустријских машина, вагона, аутобуса, авиона, улица, цистерни и танкера.

Овде спада и дезинфекција и уништавање штеточина у зградама, железничким вагонима и бродовима, уклањање боца, снега и леда са улица.

Такође обухвата пружање услуга у вези са пројектовањем, уређењем и одржавањем крајолика (стазе за шетњу, потпорни зидови, ограде, вештачка језера или рибњаци) и сличне радове.

 

Грана 81.1 - Услуге одржавања објеката

Обухвата комбинацију услуга одржавања објеката, које подразумевају чишћење, одржавање, избацивање отпадака, чување и заштиту, разношење поште, прање рубља и сличне услуге унутар објекта.
Помоћне делатности обавља помоћно особље које није укључено у обављање главне делатности корисника услуга и које није одговорно за њу.

Не обухвата:

 • пружање само једне од помоћних услуга (нпр. само услуге унутрашњег чишћења)
 • пружање услуга руководећег и радног особља ради потпуног пословања јединице у власништву корисника услуге, нпр. хотела, ресторана, рудника, болнице
 • обезбеђивање функционисања клијентовог рачунарског система и/или уређаја за обраду података, дел. 62.03
 • рад затвора и казнено-поправних домова за накнаду, дел. 84.23

 

Грана 81.2 - Услуге чишћења

Обухвата унутрашње и спољашње чишћење свих врста зграда, специјализовано чишћење објеката или друго специјализовано чишћење индустријских машина, улица, цистерни и танкера.

Ту спада и дезинфиковање зграда и уништавање штеточина у зградама, као и чишћење индустријских машина, сакупљање боца са улица и чишћење улица од снега и леда.

Не обухвата:

 • заштиту од штеточина у пољопривреди, дел. 01.61
 • чишћење зграда одмах после изградње, дел. 43.39
 • чишћење фасада паром и пешчаним млазом, дел. 43.99
 • чишћење ћилима и простирки, драперија и завеса, дел. 96.01

Обухвата:

 • редовно чишћење свих типова објеката као што су:
  • канцеларије
  • куће или стамбене зграде
  • фабрике
  • радње
  • установе

Ове активности се углавном односе на унутрашње чишћење, мада могу укључити и спољашње чишћење (нпр. прозора или пролаза).

Не обухвата:

 • специјализовано чишћење (нпр. прозора, димњака, камина, стакленика, котларница, великих пећи, котлова, вентилационих пролаза и издувних уређаја), дел. 81.22

Обухвата:

 • спољашње чишћење свих типова објеката, укључујући канцеларије, фабрике, радње и друге пословне објекте и зграде за становање
 • специјализовано чишћење зграда, као што су прање прозора и стакленика, чишћење димњака, камина, котларница, великих пећи, котлова, вентилационих пролаза и издувних уређаја
 • чишћење индустријских машина
 • остало чишћење објеката и индустријске опреме, на другом месту непоменуто

Не обухвата:

 • чишћење паром, пескарење и сличне радове на спољашности зграде, дел. 43.99

Обухвата:

 • чишћење и одржавање базена
 • чишћење возова, аутобуса и авиона
 • чишћење цистерни и танкера
 • дезинфекцију објеката и уништавање штеточина
 • сакупљање и уклањање боца са улица
 • чишћење улица, уклањање снега и леда
 • делатности чишћења на другом месту непоменуте

Не обухвата:

 • заштиту од штеточина у пољопривреди, дел. 01.61
 • чишћење и прање аутомобила, дел. 45.20

 

Грана 81.3 - Услуге уређења и одржавања околине

Обухвата:

 • уређење и одржавање паркова и вртова за:
  • приватне куће и стамбене зграде
  • јавне зграде (школе, болнице, административне зграде, цркве итд.)
  • градске зелене површине и гробља
  • зеленило уз саобраћајнице (путеве, железничке пруге и трамвајске шине, пловне канале, луке)
  • индустријске и пословне зграде
 • -    уређење и одржавање зеленила и спортских терена за:
  • зграде (кровне баште, зеленило на фасадама, кућне баште итд.)
  • спортске терене (фудбалски терени, терени за голф итд.), терене за игру, травњаке за сунчање и друге зелене површине за рекреацију
  • обале око водених површина (заливи, наизменична влажна места, вештачка језера, базени, канали, речна корита, фабричка отпадна вода)
 • сађење дрвећа за заштиту од буке, ветра, ерозије и др.

Не обухвата:

 • комерцијалну производњу и засађивање биљака, дел. 01 и 02
 • расаднике дрвећа и шумског дрвећа, дел. 01.30 и 02.10
 • одржавање земљишта за пољопривредно коришћење у добром еколошком стању, дел. 01.61
 • изградњу зелених површина, сектор Ф
 • урбанистичко планирање, дел. 71.11

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла