Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Н - Административне и помоћне услужне делатности - Канцеларијско-административне и друге помоћне пословне делатности
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 82 - Канцеларијско-административне и друге помоћне пословне делатности

Обухвата пружање свакодневних канцеларијско-административних услуга, као и пословне подршке за друге, за накнаду.

Ова област такође обухвата комплетне административне услуге за пословање, на другом месту непоменуте.

Јединице сврстане у ову област не баве се обезбеђивањем особља за комплетно пословање предузећа.

 

Грана 82.1 - Канцеларијско-административне и помоћне делатности

Обухвата свакодневне канцеларијско-административне услуге као што су финансијско планирање, фактурисање и чување докумената, услуге достављања и логистика за друге, за накнаду.

Укључује пружање пословне подршке другима за накнаду, тј. уобичајене пословне подршке за функционисање пословне јединице.

Јединице сврстане у ову област не баве се обезбеђивањем особља за комплетно пословање предузећа.

Ове јединице су класификоване у групе према врсти услуга.

Обухвата свакодневне канцеларијско-административне услуге као што су примање поште, финансијско планирање, фактурисање и чување докумената, достављање и логистика за друге, за накнаду.

Не обухвата:

 • јединице специјализоване за обављање само једне од горе набројаних активности
 • обезбеђивање особља за пословање, дел. 78

Обухвата копирање, припремање докумената и друге специјализоване активности које представљају подршку канцеларијском пословању:

 • припремање докумената
 • корекцију и рецензију докумената
 • куцање и обраду текста
 • секретарске помоћне услуге
 • преписивање докумената и друге секретарске услуге
 • куцање и прекуцавање писама
 • обраду поште (сортирање, адресирање, итд.), изузев директног поштанског рекламирања
 • фотокопирање
 • копирање
 • диазокопирање
 • друге услуге копирања докумената, без пружања услуга штампања (нпр. офсет штампа, брза штампа, дигитална штампа и предштампарске услуге)

Не обухвата:

 • штампање докумената (офсет штампа, брза штампа итд.), дел. 18.12
 • услуге предштампања, дел. 18.13
 • директно поштанско рекламирање, дел. 73.11
 • специјализоване стенографске услуге, дел. 82.99
 • стенографске услуге, дел. 82.99

 

Грана 82.2 - Делатност позивних центара

Обухвата:

 • центре за долазне позиве, где на позиве корисника одговара оператер или се користи аутоматска дистрибуција позива, интегрисани рачунско-телефонски системи, интерактивни говорни системи или сличне методе за примање наруџбина, пружање информација о производима, одговарање на питања купаца или решавање жалби
 • центре за излазне позиве, где се користе сличне методе за продају и промоцију робе и услуга потенцијалним потрошачима и спроводе истраживања или испитивање јавног мњења и обављају сличне активности за кориснике

 

Грана 82.3 - Организовање састанака и сајмова

Обухвата организацију, промоцију и/или вођење послова приликом одржавања сајмова, конгреса, конференција и састанака, без обзира на то да ли су обезбеђене услуге особља за организовање догађаја и опремање простора у којима се они одржавају.

 

Грана 82.9 - Пословне, помоћне, услужне и остале делатности

Обухвата делатности агенција за сакупљање и наплату потраживања, кредитних одељења и све друге помоћне услуге које се пружају пословним јединицама а које нису на другом месту поменуте.

Обухвата:

 • наплату потраживања и дозначавање наплаћених потраживања, као што су услуге наплате меница и дуговања
 • прибављање обавештења о кредитној способности и историји запослења клијента и кредитној способности јединица, као и давање тих обавештења финансијским установама, трговцима на мало и осталима ради процене кредитне способности тих особа и јединица

Обухвата:

 • услуге паковања за туђ рачун без обзира на то да ли је укључен и аутоматски поступак:
  • флаширање течности, укључујући пиће и храну
  • паковање чврстих производа (паковање у најлон са мехурићима, обмотавање фолијом итд.)
  • заштићено паковање за фармацеутске препарате
  • етикетирање, маркирање и утискивање
  • паковање пошиљки и умотавање поклона

Не обухвата:

 • производњу освежавајућих пића и производњу минералне воде, дел. 11.07
 • паковање у оквиру саобраћајне активности, дел. 52.29

Обухвата услужне активности као што су:

 • обезбеђивање извештаја и стенографско записивање, преписивање и друге сличне услуге
 • симултано превођење телевизијског преноса састанака и конгреса
 • услуге припреме бар кода
 • услуге обележавања бар кодом
 • очитавање бројила за потрошњу воде, електричне енергије, гаса итд.
 • услуге одузимања имовине ради присилне наплате
 • услуге наплате паркинга
 • активности самосталних водитеља аукција
 • услуге примене програма лојалности купцима (маркетинг лојалности, посебни попусти итд.)
 • непоменуте услужне активности пословања

Не обухвата:

 • услуге обезбеђивања преписивања докумената, дел. 82.19
 • услуге постпродукцијског уређивања, дел. 59.12

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла