Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor N - Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti - Kancelarijsko-administrativne i druge pomoćne poslovne delatnosti
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 82 - Kancelarijsko-administrativne i druge pomoćne poslovne delatnosti

Obuhvata pružanje svakodnevnih kancelarijsko-administrativnih usluga, kao i poslovne podrške za druge, za naknadu.

Ova oblast takođe obuhvata kompletne administrativne usluge za poslovanje, na drugom mestu nepomenute.

Jedinice svrstane u ovu oblast ne bave se obezbeđivanjem osoblja za kompletno poslovanje preduzeća.

 

Grana 82.1 - Kancelarijsko-administrativne i pomoćne delatnosti

Obuhvata svakodnevne kancelarijsko-administrativne usluge kao što su finansijsko planiranje, fakturisanje i čuvanje dokumenata, usluge dostavljanja i logistika za druge, za naknadu.

Uključuje pružanje poslovne podrške drugima za naknadu, tj. uobičajene poslovne podrške za funkcionisanje poslovne jedinice.

Jedinice svrstane u ovu oblast ne bave se obezbeđivanjem osoblja za kompletno poslovanje preduzeća.

Ove jedinice su klasifikovane u grupe prema vrsti usluga.

Obuhvata svakodnevne kancelarijsko-administrativne usluge kao što su primanje pošte, finansijsko planiranje, fakturisanje i čuvanje dokumenata, dostavljanje i logistika za druge, za naknadu.

Ne obuhvata:

 • jedinice specijalizovane za obavljanje samo jedne od gore nabrojanih aktivnosti
 • obezbeđivanje osoblja za poslovanje, del. 78

Obuhvata kopiranje, pripremanje dokumenata i druge specijalizovane aktivnosti koje predstavljaju podršku kancelarijskom poslovanju:

 • pripremanje dokumenata
 • korekciju i recenziju dokumenata
 • kucanje i obradu teksta
 • sekretarske pomoćne usluge
 • prepisivanje dokumenata i druge sekretarske usluge
 • kucanje i prekucavanje pisama
 • obradu pošte (sortiranje, adresiranje, itd.), izuzev direktnog poštanskog reklamiranja
 • fotokopiranje
 • kopiranje
 • diazokopiranje
 • druge usluge kopiranja dokumenata, bez pružanja usluga štampanja (npr. ofset štampa, brza štampa, digitalna štampa i predštamparske usluge)

Ne obuhvata:

 • štampanje dokumenata (ofset štampa, brza štampa itd.), del. 18.12
 • usluge predštampanja, del. 18.13
 • direktno poštansko reklamiranje, del. 73.11
 • specijalizovane stenografske usluge, del. 82.99
 • stenografske usluge, del. 82.99

 

Grana 82.2 - Delatnost pozivnih centara

Obuhvata:

 • centre za dolazne pozive, gde na pozive korisnika odgovara operater ili se koristi automatska distribucija poziva, integrisani računsko-telefonski sistemi, interaktivni govorni sistemi ili slične metode za primanje narudžbina, pružanje informacija o proizvodima, odgovaranje na pitanja kupaca ili rešavanje žalbi
 • centre za izlazne pozive, gde se koriste slične metode za prodaju i promociju robe i usluga potencijalnim potrošačima i sprovode istraživanja ili ispitivanje javnog mnjenja i obavljaju slične aktivnosti za korisnike

 

Grana 82.3 - Organizovanje sastanaka i sajmova

Obuhvata organizaciju, promociju i/ili vođenje poslova prilikom održavanja sajmova, kongresa, konferencija i sastanaka, bez obzira na to da li su obezbeđene usluge osoblja za organizovanje događaja i opremanje prostora u kojima se oni održavaju.

 

Grana 82.9 - Poslovne, pomoćne, uslužne i ostale delatnosti

Obuhvata delatnosti agencija za sakupljanje i naplatu potraživanja, kreditnih odeljenja i sve druge pomoćne usluge koje se pružaju poslovnim jedinicama a koje nisu na drugom mestu pomenute.

Obuhvata:

 • naplatu potraživanja i doznačavanje naplaćenih potraživanja, kao što su usluge naplate menica i dugovanja
 • pribavljanje obaveštenja o kreditnoj sposobnosti i istoriji zaposlenja klijenta i kreditnoj sposobnosti jedinica, kao i davanje tih obaveštenja finansijskim ustanovama, trgovcima na malo i ostalima radi procene kreditne sposobnosti tih osoba i jedinica

Obuhvata:

 • usluge pakovanja za tuđ račun bez obzira na to da li je uključen i automatski postupak:
  • flaširanje tečnosti, uključujući piće i hranu
  • pakovanje čvrstih proizvoda (pakovanje u najlon sa mehurićima, obmotavanje folijom itd.)
  • zaštićeno pakovanje za farmaceutske preparate
  • etiketiranje, markiranje i utiskivanje
  • pakovanje pošiljki i umotavanje poklona

Ne obuhvata:

 • proizvodnju osvežavajućih pića i proizvodnju mineralne vode, del. 11.07
 • pakovanje u okviru saobraćajne aktivnosti, del. 52.29

Obuhvata uslužne aktivnosti kao što su:

 • obezbeđivanje izveštaja i stenografsko zapisivanje, prepisivanje i druge slične usluge
 • simultano prevođenje televizijskog prenosa sastanaka i kongresa
 • usluge pripreme bar koda
 • usluge obeležavanja bar kodom
 • očitavanje brojila za potrošnju vode, električne energije, gasa itd.
 • usluge oduzimanja imovine radi prisilne naplate
 • usluge naplate parkinga
 • aktivnosti samostalnih voditelja aukcija
 • usluge primene programa lojalnosti kupcima (marketing lojalnosti, posebni popusti itd.)
 • nepomenute uslužne aktivnosti poslovanja

Ne obuhvata:

 • usluge obezbeđivanja prepisivanja dokumenata, del. 82.19
 • usluge postprodukcijskog uređivanja, del. 59.12

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla