Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor N - Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti - Usluge održavanja objekata i okoline
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 81 - Usluge održavanja objekata i okoline

Obuhvata veliki broj usluga koje se pružaju pri održavanju objekata: unutrašnje i spoljašnje čišćenje zgrada, industrijskih mašina, vagona, autobusa, aviona, ulica, cisterni i tankera.

Ovde spada i dezinfekcija i uništavanje štetočina u zgradama, železničkim vagonima i brodovima, uklanjanje boca, snega i leda sa ulica.

Takođe obuhvata pružanje usluga u vezi sa projektovanjem, uređenjem i održavanjem krajolika (staze za šetnju, potporni zidovi, ograde, veštačka jezera ili ribnjaci) i slične radove.

 

Grana 81.1 - Usluge održavanja objekata

Obuhvata kombinaciju usluga održavanja objekata, koje podrazumevaju čišćenje, održavanje, izbacivanje otpadaka, čuvanje i zaštitu, raznošenje pošte, pranje rublja i slične usluge unutar objekta.
Pomoćne delatnosti obavlja pomoćno osoblje koje nije uključeno u obavljanje glavne delatnosti korisnika usluga i koje nije odgovorno za nju.

Ne obuhvata:

 • pružanje samo jedne od pomoćnih usluga (npr. samo usluge unutrašnjeg čišćenja)
 • pružanje usluga rukovodećeg i radnog osoblja radi potpunog poslovanja jedinice u vlasništvu korisnika usluge, npr. hotela, restorana, rudnika, bolnice
 • obezbeđivanje funkcionisanja klijentovog računarskog sistema i/ili uređaja za obradu podataka, del. 62.03
 • rad zatvora i kazneno-popravnih domova za naknadu, del. 84.23

 

Grana 81.2 - Usluge čišćenja

Obuhvata unutrašnje i spoljašnje čišćenje svih vrsta zgrada, specijalizovano čišćenje objekata ili drugo specijalizovano čišćenje industrijskih mašina, ulica, cisterni i tankera.

Tu spada i dezinfikovanje zgrada i uništavanje štetočina u zgradama, kao i čišćenje industrijskih mašina, sakupljanje boca sa ulica i čišćenje ulica od snega i leda.

Ne obuhvata:

 • zaštitu od štetočina u poljoprivredi, del. 01.61
 • čišćenje zgrada odmah posle izgradnje, del. 43.39
 • čišćenje fasada parom i peščanim mlazom, del. 43.99
 • čišćenje ćilima i prostirki, draperija i zavesa, del. 96.01

Obuhvata:

 • redovno čišćenje svih tipova objekata kao što su:
  • kancelarije
  • kuće ili stambene zgrade
  • fabrike
  • radnje
  • ustanove

Ove aktivnosti se uglavnom odnose na unutrašnje čišćenje, mada mogu uključiti i spoljašnje čišćenje (npr. prozora ili prolaza).

Ne obuhvata:

 • specijalizovano čišćenje (npr. prozora, dimnjaka, kamina, staklenika, kotlarnica, velikih peći, kotlova, ventilacionih prolaza i izduvnih uređaja), del. 81.22

Obuhvata:

 • spoljašnje čišćenje svih tipova objekata, uključujući kancelarije, fabrike, radnje i druge poslovne objekte i zgrade za stanovanje
 • specijalizovano čišćenje zgrada, kao što su pranje prozora i staklenika, čišćenje dimnjaka, kamina, kotlarnica, velikih peći, kotlova, ventilacionih prolaza i izduvnih uređaja
 • čišćenje industrijskih mašina
 • ostalo čišćenje objekata i industrijske opreme, na drugom mestu nepomenuto

Ne obuhvata:

 • čišćenje parom, peskarenje i slične radove na spoljašnosti zgrade, del. 43.99

Obuhvata:

 • čišćenje i održavanje bazena
 • čišćenje vozova, autobusa i aviona
 • čišćenje cisterni i tankera
 • dezinfekciju objekata i uništavanje štetočina
 • sakupljanje i uklanjanje boca sa ulica
 • čišćenje ulica, uklanjanje snega i leda
 • delatnosti čišćenja na drugom mestu nepomenute

Ne obuhvata:

 • zaštitu od štetočina u poljoprivredi, del. 01.61
 • čišćenje i pranje automobila, del. 45.20

 

Grana 81.3 - Usluge uređenja i održavanja okoline

Obuhvata:

 • uređenje i održavanje parkova i vrtova za:
  • privatne kuće i stambene zgrade
  • javne zgrade (škole, bolnice, administrativne zgrade, crkve itd.)
  • gradske zelene površine i groblja
  • zelenilo uz saobraćajnice (puteve, železničke pruge i tramvajske šine, plovne kanale, luke)
  • industrijske i poslovne zgrade
 • -    uređenje i održavanje zelenila i sportskih terena za:
  • zgrade (krovne bašte, zelenilo na fasadama, kućne bašte itd.)
  • sportske terene (fudbalski tereni, tereni za golf itd.), terene za igru, travnjake za sunčanje i druge zelene površine za rekreaciju
  • obale oko vodenih površina (zalivi, naizmenična vlažna mesta, veštačka jezera, bazeni, kanali, rečna korita, fabrička otpadna voda)
 • sađenje drveća za zaštitu od buke, vetra, erozije i dr.

Ne obuhvata:

 • komercijalnu proizvodnju i zasađivanje biljaka, del. 01 i 02
 • rasadnike drveća i šumskog drveća, del. 01.30 i 02.10
 • održavanje zemljišta za poljoprivredno korišćenje u dobrom ekološkom stanju, del. 01.61
 • izgradnju zelenih površina, sektor F
 • urbanističko planiranje, del. 71.11

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla