Банер
Банер
Захтев за паушално опорезивање у 2015. години
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
понедељак, 17 новембар 2014 00:00

Подсећамо посетиоце да је рок за подношење захтева за паушално опорезивање 30. новембар 2014. године, а у складу са чланом 42. Закона о порезу на доходак грађана

Опширније...
 
Лична зарада предузетника у 2015. години и обавештавање Пореске управе
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
понедељак, 17 новембар 2014 00:00

Лична зарада предузетника је новина у вези са плаћањем пре свега доприноса за предузетника. Први пут је уведена изменом Закона о порезу на доходак грађана маја 2013. године. Наиме, увођењем личне зараде предузетника, дата је могућност и предузетницима да сами одреде висину своје личне зараде (плате), а не да им се укупна добит, тј. укупан опорезиви приход од самосталне делатности, рачуна као лична зарада.

Рок за обавештавање Пореске управе о исплати личне зараде предузетника у 2015. години је 15. децембар 2014. године. То се не односи на предузетнике који већ исплаћују личну зараду.

Ако се предузетник определи да престане са исплатом личне зараде, дужан је да о томе у писаном облику достави обавештење надлежном пореском органу до 15. децембра текуће године.

Опширније...
 
Разврставање правних лица по величини – калкулатор за разврставање
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
среда, 22 јануар 2014 09:57

Важећим Законом о рачуноводству прописани су нови критеријуми за разврставање правних лица по величини.

Разврставање у складу са критеријумима из Закона о рачуноводству правно лице врши самостално, а утврђену величину користи за наредну пословну годину. По извршеном разврставању, правна лица су дужна да утврђену величину упишу у финансијске извештаје за 2013. годину (у образац „Статистички анекс“, на позицију са ознаком за АОП 602, у кол.текуће године, уносе нумеричку ознаку (1 - за микро, 2 - за мало, 3 - за средње, или 4 - за велико правно лице); а у образац захтева за регистрацију који достављају уз финансијске извештаје - у део „Обавештење о разврставању“, уносе одговарајућу описну ознаку за величину.

Опширније...
 
Уредба о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности
Е-Издаваштво - Коментари прописа
петак, 17 јануар 2014 13:28

("Сл. гласник РС", бр. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013 и 119/2013)

Члан 1

Овом уредбом ближе се уређују услови, критеријуми и елементи за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности (у даљем тексту: предузетник) у складу са чланом 41. Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 - исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - УС, 93/12, 114/12 - УС, 47/13, 48/13 - исправка и 108/13 - у даљем тексту: Закон).

Опширније...
 
Нове шифре плаћања
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
среда, 08 јануар 2014 11:06

У „Службеном гласнику РС“, бр. 98/2013 објављена је Одлука о измени и допуни Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета, којом су измењене шифре плаћања.

Нове шифре примењују се за исплате почев од 1. јануара 2014. године.

Опширније...
 
Порез на добит – од 1. јануара 2014. године укида се порески кредит
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
уторак, 24 децембар 2013 13:16

Изменама Закона о порезу на добит правних лица обрисан је члан 48. који се односи на порески кредит по основу улагања ради обављања претежне и других делатности.

То значи да од 1. јануара 2014. години привредна друштва и други обвезници који врше улагања неће имати право на умањење пореске обавезе за порез на добит по том основу.

Опширније...
 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 1 од 10
Јоомла templateс бy а4јоомла