Baner
Baner
Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

("Sl. glasnik RS", br. 42/2011, 46/2011 i 84/2011)

Sadržina uredbe

Član 1

Ovom uredbom uređuju se uslovi i načini privlačenja direktnih investicija na teritoriju Republike Srbije, kriterijumi za dodelu sredstava, dinamika isplate dodeljenih sredstava, kao i druga pitanja od značaja za povećanje konkurentnosti privrede Republike Srbije kroz priliv direktnih investicija koje imaju povoljan uticaj na otvaranje novih radnih mesta, transfer novih znanja i tehnologija, za ujednačavanje regionalnog razvoja Republike Srbije, oživljavanje devastiranih područja i područja od posebnog interesa, a naročito privlačenje investicija u automobilskoj, elektronskoj i industriji informacionih i telekomunikacionih tehnologija i turizmu.

Opširnije...
 
Zahtev za paušalno oporezivanje u 2012. godini
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
Napisao Ljubiša Lazarević   
četvrtak, 10 novembar 2011 08:08

Podsećamo posetioce da je rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje 30. novembar 2011. godine, a u skladu sa članom 42. Zakona o porezu na dohodak građana

Opširnije...
 
Uredba o merama za sprečavanje neblagovremenog izmirivanja novčanih obaveza javnog sektora prema privrednim subjektima ("Sl. glasnik RS", br. 80/2011)
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

Predmet

Član 1

Ovom uredbom bliže se uređuju rokovi i mere za sprečavanje neblagovremenog izmirivanja novčanih obaveza javnog sektora u komercijalnim transakcijama sa privrednim subjektima, radi povećanja likvidnosti i konkurentnosti privrednih subjekata, a u cilju sprečavanja poremećaja u funkcionisanju tržišta u zemlji.

Opširnije...
 
Povećan iznos za podizanje gotovog novca na 150.000 dinara
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
Napisao Ljubiša Lazarević   
sreda, 19 oktobar 2011 10:55

Donet je Pravilnik o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i fizička lica koja obavljaju delatnost („Službeni glasnik RS br 77/2011“).

Navedenim pravilnikom povećan je iznos za gotov novac koji pravna lica i preduzetnici mogu podizati sa svog poslovnog računa bez podnošenja dokumentacije na uvid.

Opširnije...
 
Registar deviznih računa
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
Napisao Ljubiša Lazarević   
utorak, 18 oktobar 2011 11:25

Narodna banka Srbije donela je Odluku o podacima o deviznim računima rezidenata koje banke dostavljaju Narodnoj banci Srbije.

Na osnovu podataka dostavljenih u skladu sa navedenom odlukom, Narodna banka Srbije vodi jedinstveni registar deviznih računa rezidenata - pravnih lica i preduzetnika.

Opširnije...
 
Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje prometa robe i vršenje usluga u prometu robe
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

("Službeni glasnik RS", br. 47/96, 22/97, 6/99, 99/2005, 100/2007, 98/2009 i 62/2011 - dr. pravilnik)

Opširnije...
 
Uputstvo za otkrivanje nameštenih ponuda u postupku javnih nabavki
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
utorak, 11 oktobar 2011 11:57

Obaveštavamo posetioce da je na zvaničnim internet stranama Komisije za zaštitu konkurencije objavljeno Uputstvo za otkrivanje nameštenih ponuda u postupku javnih nabavki.

U nastavku dajemo tekst ovog uputstva.

Opširnije...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 3 od 10
Joomla templates by a4joomla