Baner
Baner
Trgovci obavezni da istaknu vrstu trgovinskog formata
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
Napisao Ljubiša Lazarević   
ponedeljak, 11 jul 2011 13:18

Podsećamo čitaoce da je trgovac, prema članu 42. Zakona o trgovini, u obavezi da na prodajnom mestu ima vidno istaknuto poslovno ime, odnosno naziv ili skraćeno poslovno ime.

Pored toga, na prodajnom objektu trgovac je dužan da ima istaknute i osnovne podatke o tom prodajnom objektu, i to naročito vrstu trgovinskog formata.

Opširnije...
 
Trgovinski formati
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

Trgovinski formati su organizaciono-tehnički oblici obavljanja trgovine, koji imaju specifičnu strategiju prodaje prema kupcima i konkurentima – na primer supermarket, hipermarket, diskont, trgovinski centar, cash and carry centar i dr.

Opširnije...
 
Upotreba pečata nije obavezna od 1. februara 2012. godine
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
sreda, 15 jun 2011 10:49

Novi Zakon o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 - dalje: Zakon) počinje da se primenjuje 1. februara 2012. godine.

Prema odredbi člana 25. Zakona koji reguliše upotrebu poslovnog imena, pečata i drugih podataka u dokumentima, privredno društvo (takođe i preduzetnik) nije dužno da upotrebljava pečat u poslovnoj komunikaciji.

Opširnije...
 
Novine u zakonu o prevozu u drumskom saobraćaju
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
Napisao Ljubiša Lazarević   
ponedeljak, 23 maj 2011 21:30

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011) stupio je na snagu 17. maja 2011. godine.

Od donetih izmena izdvajamo sledeće:

Opširnije...
 
Klasifikacija delatnosti - Svi sektori
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
subota, 02 april 2011 08:24

Klasifikacija delatnosti podeljena je na sektore, oblasti, grane i grupe delatnosti sa šiframa delatnosti. Radi lakše pretrage onoga šta pojedina šifra delatnosti i njen opis podrazumevaju, u nastavku dajemo pregled kompletne klasifikacije delatnosti. Smatramo da dati prikaz klasifikacije delatnosti ima određene prednosti u odnosu na klasičan dokument, i nadamo se da će biti od koristi posetiocima.

Opširnije...
 
Zone na teritoriji Grada Beograda
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
četvrtak, 10 mart 2011 00:00

Odlukom o određivanju zona na teritoriji Grada Beograda (Sl. list grada Beograda", br. 60/2009 i 45/2010) određene su zone kao jedan od kriterijuma za utvrđivanje visine lokalnih komunalnih taksi, naknade za korišćenje građevinskog zemljišta i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta.

Takođe, zone određene tom odlukom primenjuju se i kao kriterijum za utvrđivanje visine zakupnine za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja grad Beograd.

Na teritoriji grada Beograda postoje devet zona u zavisnosti od tržišne vrednosti objekata i zemljišta, komunalne opremljenosti i opremljenosti javnim objektima, pokrivenosti planskim dokumentima i razvojnim mogućnostima lokacije, kvaliteta povezanosti lokacije sa centralnim delovima grada, nameni objekata i ostalim uslovljenostima.

Opširnije...
 
Klasifikacija delatnosti - Sektor A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Sektor obuhvata korišćenje biljnih i životinjskih resursa, uključujući gajenje useva i zasada, uzgoj i razmnožavanje životinja, iskorišćavanje šuma i gajenje ostalih biljaka, životinja i proizvoda životinjskog porekla na poljoprivrednim gazdinstvima ili na njihovom prirodnom staništu.

Opširnije...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 6 od 10
Joomla templates by a4joomla