Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor P - Obrazovanje
E-Izdavaštvo - Komentari propisa


Obuhvata obrazovanje na svim nivoima i za sve profesije. Podučavanje se može izvoditi usmeno ili pismeno i može biti realizovano posredstvom radija, televizije, interneta ili dopisnim putem.

Opširnije...
 
Klasifikacija delatnosti - Sektor Q - Zdravstvena i socijalna zaštita
E-Izdavaštvo - Komentari propisa


Obuhvata aktivnosti iz oblasti zdravstvenog i socijalnog rada, počevši od zdravstvene zaštite koju obezbeđuje stručno medicinsko osoblje u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi, do brige i zdravstvene nege u ustanovama za trajni smeštaj (rezidencijalnim ustanovama) i aktivnosti socijalnog rada bez učešća zdravstvenih radnika.

Opširnije...
 
Klasifikacija delatnosti - Sektor R - Umetnost; Zabava i rekreacija
E-Izdavaštvo - Komentari propisa


Obuhvata delatnosti kojima se zadovoljavaju različite kulturne, zabavne ili rekreativne potrebe i interesovanja, uključujući izvođenje muzičkih i scenskih dela, rad muzeja, galerija i zbirki, zaštitu kulturnih dobara, održavanje igara na sreću, sportske i rekreativne aktivnosti.

Opširnije...
 
Klasifikacija delatnosti - Sektor S - Ostale uslužne delatnosti
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Ovaj sektor (kao rezidualna kategorija) obuhvata delatnosti organizacija na bazi učlanjenja, popravku računara, popravku predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu i različite lične uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute.

Opširnije...
 
Klasifikacija delatnosti - Sektor T - Delatnost domaćinstva kao poslodavca; Delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Opširnije...
 
Klasifikacija delatnosti - Sektor U - Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 99 - Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela

Grana 99.0 - Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela

Obuhvata:

  • delatnosti međunarodnih organizacija kao što su Organizacija ujedinjenih nacija i njene specijalizovane agencije, regionalna tela itd., Međunarodni monetarni fond, Svetska banka, Svetska carinska organizacija, Organizacija zemalja izvoznica nafte, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Evropska unija, Evropsko udruženje za slobodnu trgovinu itd.
  • rad diplomatskih i konzularnih misija koje su određene zemljom u kojoj su postavljane, a ne zemljom koju predstavljaju

početak - svi sektori

 
Izmene delatnosti koje nemaju obavezu evidentiranja prometa preko fiskalne kase
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
ponedeljak, 13 decembar 2010 12:44

Prema Zakonu o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS“, br. 135/2004) lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Ova obaveza postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica i bezgotovinsko plaćanje).

Ova obaveza ne odnosi se na poljoprivrednog proizvođača i vlasnika samostalne zanatske radnje koji na pijačnim tezgama i sličnim objektima prodaju poljoprivredne proizvode, odnosno sopstvene proizvode zanatstva i domaće radinosti, kao i na bankarske organizacije, osiguravajuće organizacije, PTT i javna preduzeća koja naknadu za prodata dobra, odnosno pružene usluge fizičkim licima naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon, električna energija, voda i dr.).

Ovu obavezu nemaju ni obveznici koji su toga oslobđeni posebnom uredbom.

Takođe, prema zakonu lice na koje se ne odnosi obaveza evidentiranja prometa putem fiskalne kase, kao i lice koje je uredbom oslobođeno od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, a istovremeno obavlja i delatnosti koje nisu izuzete, odnosno oslobođene od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, dužno je da svaki pojedinačni promet kod obavljanja tih delatnosti evidentira preko fiskalne kase.

Podsećamo posetioce da je 1. septembra stupila na snagu nova Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase (Sl. glasnik RS br. 61/10) – u daljem tekstu Uredba. Uredba je usklađena sa odredbama novog Zakon o klasifikaciji delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) i nove Uredbe o klasifikaciji delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 54/2010).

Opširnije...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 9 od 10
Joomla templates by a4joomla