Baner
Baner
Isticanje znaka zabranjeno i dozvoljeno pušenje
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
petak, 10 decembar 2010 20:29

Podsećamo posetioce da je od 20.10.2010. godine, a na osnovu Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu (Službeni glasnik RS“, br. 30/10) i Pravilnika o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru, načinu isticanja tih znakova, obrascu izveštaja o povredi zabrane pušenja, vrsti potrebnih dokaza o pušenju i načinu na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno, kao i o obrascu za naplatu novčane kazne na licu mesta („Službeni glasnik RS“, br. 73/10), propisana obaveza isticanja novih znakova zabranjenog i dozvoljenog pušenja u određenom prostoru.

Isticanje znaka zabrane pušenja u zatvorenom radnom i javnom prostoru

Znak zabrane pušenja koji se koristi za označavanje zatvorenog radnog i javnog prostora, kao i drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno ima oblik pravougaonika formata A4 (210 mm x 297 mm), sa krugom prečnika 168 mm i kosom trakom (prečnik kruga) položenom pod uglom od 45 stepeni u odnosu na horizontalni prečnik kruga i simbolom upaljene cigarete dimenzija 105 mm x 14 mm unutar kruga položene ispod kose trake pod uglom od 90 stepeni u odnosu na kosu traku.
Na gornjem polu znaka, iznad kruga, ispisan je tekst: "ZABRANJENO PUŠENJE". Na donjem polu znaka, ispod kruga, ispisan je tekst: "ZA KRŠENJE OVE ZABRANE IZRIČE SE NOVČANA KAZNA PROPISANA ZAKONOM".
Tekst je ispisan je slovima veličine 9 mm, ćiriličkim pismom, odnosno drugim jezikom i pismom koji su u službenoj upotrebi Republici Srbiji.
Unutrašnjost kruga i površine znaka van kruga je bele boje; ivica kruga i kosa traka (prečnik kruga) širine su 15 mm i crvene su boje; simbol upaljene cigarete je bele i crne boje (konture cigarete i duvanskog dima); slova znaka su crne boje.

Znak zabrane pušenja u zatvorenom radnom i javnom prostoru ističe se:

Opširnije...
 
Elektronska dostava dokumenta Deviznom inspektoratu
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
petak, 26 novembar 2010 10:26

Podsećamo posetioce da je od 16. juna 2010. godine prestala obaveza dostavljanja Deviznom inspektoratu faktura ili drugih odgovarajućih isprava po poslovima izvoza, odnosno uvoza usluga.

Naime od 16. juna 2010. godine, radi obavljanja posredne kontrole po poslovima izvoza, odnosno uvoza usluga, Deviznom inspektoratu je potrebno dostavljati Izveštaj o fakturisanim uslugama na propisanom obrascu - Pregled faktura. Pregled faktura se dostavlja u roku od 30 dana od dana fakturisanja.

Takođe, od 16. juna 2010. godine Devizni inspektorat je omogućio dostavu dokumentacije u elektronskoj formi, a u skladu sa Uredbom o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata. Elektronska dostava dokumenta se vrši putem aplikacije na sajtu Deviznog inspektorata. Aplikaciju za elektronsku dostavu dokumenta - faktura mogu koristiti samo rezidenti i nerezidenti koji su se prijavili za elektronsko dostavljanje, tako što su Deviznom inspektoratu, u štampanoj formi, dostavili Prijavu za elektronsku dostavu dokumenta.

Opširnije...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 10 od 10
Joomla templates by a4joomla