Baner
Baner
Isplata lične zarade preduzetnika u 2014. godini i obaveštavanje Poreske uprave
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
Napisao Ljubiša Lazarević   
petak, 20 decembar 2013 11:10

Lična zarada preduzetnika je novina u vezi sa plaćanjem pre svega doprinosa za preduzetnika. Prvi put je uvedena izmenom Zakona o porezu na dohodak građana maja 2013. godine. Pretpostavljamo da će puna primena ove mogućnosti otpočeti u 2014. godini.

Naime, uvođenjem lične zarade preduzetnika, data je mogućnost i preduzetnicima da sami odrede visinu svoje lične zarade (plate), a ne da im se ukupna dobit, tj. ukupan oporezivi prihod od samostalne delatnosti, računa kao lična zarada.

Opširnije...
 
Pravilnik o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 107/2012)
Komentari propisa
četvrtak, 24 januar 2013 16:14

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje šta se, u smislu člana 12. stav 3. tačka 4) podtačka (10) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12 – u daljem tekstu: Zakon), smatra uslugama pruženim elektronskim putem.

Opširnije...
 
Zahtev za paušalno oporezivanje u 2013. godini
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
Napisao Ljubiša Lazarević   
utorak, 30 oktobar 2012 00:00

Podsećamo posetioce da je rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje 30. novembar 2012. godine, a u skladu sa članom 42. Zakona o porezu na dohodak građana

Opširnije...
 
Delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase – prečišćen tekst
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
četvrtak, 13 septembar 2012 09:43

(„Službeni glasnik RS“ br. 61/10, 101/10 i 94/11i 83/12)

Član 1.
Ovom uredbom određuju se delatnosti kod čijeg obavljanja, polazeći od tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalne kase i specifičnosti obavljanja tih delatnosti, ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase iz člana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama ("Službeni glasnik RS", broj 135/04 - u daljem tekstu: Zakon).

Opširnije...
 
Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za lica koja pružaju računovodstvene usluge
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
Napisao Ljubiša Lazarević   
četvrtak, 19 april 2012 19:31

Podsećamo posetioce da je Uprava za sprečavanje pranja novca u novembru 2010. godine donela Listu indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za lica koja pružaju računovodstvene usluge.

U nastavku dajemo pomenutu Listu.

Opširnije...
 
Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod preduzeća za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
sreda, 28 mart 2012 11:06

Član 87. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“ br. 20/09, 71/09 i 91/10 – u daljem tekstu: Zakon) propisuje da nadzorni organi mogu da, samostalno ili u saradnji sa drugim organima, donose preporuke odnosno smernice za primenu Zakona. Izmenama Zakona od 11. decembra 2010. godine Uprava je dobila nadležnost za inspekcijski nadzor nad preduzećima za reviziju, preduzetnicima i pravnim licima koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga, kada je reč o primeni Zakona.

Član 7. Zakona propisuje obavezu obveznika da u skladu sa Smernicama izradi analizu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma.

Ove smernice se objavljuju na web sajtu Uprave za sprečavanje pranja novca.

Obveznici su dužni da svoje unutrašnje akte usklade sa ovim smernicama u roku od 30 dana od dana objavljivanja na web sajtu Uprave.

Opširnije...
 
Uredba o posebnim uslovima prometa određene robe
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
sreda, 04 januar 2012 16:21

Na osnovu člana 46. Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS”, br. 53/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/2008 i 16/2011), Vlada donosi

UREDBU O POSEBNIM USLOVIMA PROMETA ODREĐENE ROBE

Opširnije...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 2 od 10
Joomla templates by a4joomla