Komentari propisa


Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za lica koja pružaju računovodstvene usluge
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
Napisao Ljubiša Lazarević   
četvrtak, 19 april 2012 19:31

Podsećamo posetioce da je Uprava za sprečavanje pranja novca u novembru 2010. godine donela Listu indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za lica koja pružaju računovodstvene usluge.

U nastavku dajemo pomenutu Listu.

Opširnije...
 
Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod preduzeća za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
sreda, 28 mart 2012 11:06

Član 87. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“ br. 20/09, 71/09 i 91/10 – u daljem tekstu: Zakon) propisuje da nadzorni organi mogu da, samostalno ili u saradnji sa drugim organima, donose preporuke odnosno smernice za primenu Zakona. Izmenama Zakona od 11. decembra 2010. godine Uprava je dobila nadležnost za inspekcijski nadzor nad preduzećima za reviziju, preduzetnicima i pravnim licima koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga, kada je reč o primeni Zakona.

Član 7. Zakona propisuje obavezu obveznika da u skladu sa Smernicama izradi analizu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma.

Ove smernice se objavljuju na web sajtu Uprave za sprečavanje pranja novca.

Obveznici su dužni da svoje unutrašnje akte usklade sa ovim smernicama u roku od 30 dana od dana objavljivanja na web sajtu Uprave.

Opširnije...
 
Uredba o posebnim uslovima prometa određene robe
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
sreda, 04 januar 2012 16:21

Na osnovu člana 46. Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS”, br. 53/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/2008 i 16/2011), Vlada donosi

UREDBU O POSEBNIM USLOVIMA PROMETA ODREĐENE ROBE

Opširnije...
 
Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

("Sl. glasnik RS", br. 42/2011, 46/2011 i 84/2011)

Sadržina uredbe

Član 1

Ovom uredbom uređuju se uslovi i načini privlačenja direktnih investicija na teritoriju Republike Srbije, kriterijumi za dodelu sredstava, dinamika isplate dodeljenih sredstava, kao i druga pitanja od značaja za povećanje konkurentnosti privrede Republike Srbije kroz priliv direktnih investicija koje imaju povoljan uticaj na otvaranje novih radnih mesta, transfer novih znanja i tehnologija, za ujednačavanje regionalnog razvoja Republike Srbije, oživljavanje devastiranih područja i područja od posebnog interesa, a naročito privlačenje investicija u automobilskoj, elektronskoj i industriji informacionih i telekomunikacionih tehnologija i turizmu.

Opširnije...
 
Zahtev za paušalno oporezivanje u 2012. godini
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
Napisao Ljubiša Lazarević   
četvrtak, 10 novembar 2011 08:08

Podsećamo posetioce da je rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje 30. novembar 2011. godine, a u skladu sa članom 42. Zakona o porezu na dohodak građana

Opširnije...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 3 od 13
Joomla templates by a4joomla