Komentari propisa


Trgovinski formati
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

Trgovinski formati su organizaciono-tehnički oblici obavljanja trgovine, koji imaju specifičnu strategiju prodaje prema kupcima i konkurentima – na primer supermarket, hipermarket, diskont, trgovinski centar, cash and carry centar i dr.

Opširnije...
 
Upotreba pečata nije obavezna od 1. februara 2012. godine
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
Napisao Ljubiša Lazarević   
sreda, 15 jun 2011 10:49

Novi Zakon o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 - dalje: Zakon) počinje da se primenjuje 1. februara 2012. godine.

Prema odredbi člana 25. Zakona koji reguliše upotrebu poslovnog imena, pečata i drugih podataka u dokumentima, privredno društvo (takođe i preduzetnik) nije dužno da upotrebljava pečat u poslovnoj komunikaciji.

Opširnije...
 
Novine u zakonu o prevozu u drumskom saobraćaju
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
Napisao Ljubiša Lazarević   
ponedeljak, 23 maj 2011 21:30

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011) stupio je na snagu 17. maja 2011. godine.

Od donetih izmena izdvajamo sledeće:

Opširnije...
 
Klasifikacija delatnosti - Svi sektori
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
subota, 02 april 2011 08:24

Klasifikacija delatnosti podeljena je na sektore, oblasti, grane i grupe delatnosti sa šiframa delatnosti. Radi lakše pretrage onoga šta pojedina šifra delatnosti i njen opis podrazumevaju, u nastavku dajemo pregled kompletne klasifikacije delatnosti. Smatramo da dati prikaz klasifikacije delatnosti ima određene prednosti u odnosu na klasičan dokument, i nadamo se da će biti od koristi posetiocima.

Opširnije...
 
Klasifikacija delatnosti - Sektor C - Prerađivačka industrija
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

Obuhvata fizičku ili hemijsku transformaciju materijala, supstanci ili komponenti u nove proizvode, iako se ovo ne može koristiti kao jedinstveni kriterijum za definisanje prerađivačke delatnosti (videti napomenu o obradi otpadaka koja sledi). Materijali, supstance ili komponente koji se transformišu jesu sirovine koje predstavljaju proizvode poljoprivrede, šumarstva, ribolova, vađenja ruda i kamena, kao i proizvode drugih prerađivačkih delatnosti. Suštinska promena, obnova ili rekonstrukcija robe, opšte gledano, smatra se prerađivačkom delatnošću.

Opširnije...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 8 od 13
Joomla templates by a4joomla