Komentari propisa


Porez na dobit – od 1. januara 2014. godine ukida se poreski kredit
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
Napisao Ljubiša Lazarević   
utorak, 24 decembar 2013 13:16

Izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica obrisan je član 48. koji se odnosi na poreski kredit po osnovu ulaganja radi obavljanja pretežne i drugih delatnosti.

To znači da od 1. januara 2014. godini privredna društva i drugi obveznici koji vrše ulaganja neće imati pravo na umanjenje poreske obaveze za porez na dobit po tom osnovu.

Opširnije...
 
Isplata lične zarade preduzetnika u 2014. godini i obaveštavanje Poreske uprave
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
Napisao Ljubiša Lazarević   
petak, 20 decembar 2013 11:10

Lična zarada preduzetnika je novina u vezi sa plaćanjem pre svega doprinosa za preduzetnika. Prvi put je uvedena izmenom Zakona o porezu na dohodak građana maja 2013. godine. Pretpostavljamo da će puna primena ove mogućnosti otpočeti u 2014. godini.

Naime, uvođenjem lične zarade preduzetnika, data je mogućnost i preduzetnicima da sami odrede visinu svoje lične zarade (plate), a ne da im se ukupna dobit, tj. ukupan oporezivi prihod od samostalne delatnosti, računa kao lična zarada.

Opširnije...
 
Pravilnik o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 107/2012)
Komentari propisa
četvrtak, 24 januar 2013 16:14

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje šta se, u smislu člana 12. stav 3. tačka 4) podtačka (10) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12 – u daljem tekstu: Zakon), smatra uslugama pruženim elektronskim putem.

Opširnije...
 
Zahtev za paušalno oporezivanje u 2013. godini
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
Napisao Ljubiša Lazarević   
utorak, 30 oktobar 2012 00:00

Podsećamo posetioce da je rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje 30. novembar 2012. godine, a u skladu sa članom 42. Zakona o porezu na dohodak građana

Opširnije...
 
Delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase – prečišćen tekst
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
četvrtak, 13 septembar 2012 09:43

(„Službeni glasnik RS“ br. 61/10, 101/10 i 94/11i 83/12)

Član 1.
Ovom uredbom određuju se delatnosti kod čijeg obavljanja, polazeći od tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalne kase i specifičnosti obavljanja tih delatnosti, ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase iz člana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama ("Službeni glasnik RS", broj 135/04 - u daljem tekstu: Zakon).

Opširnije...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 2 od 13
Joomla templates by a4joomla