Банер
Банер
Филтрирање наслова     Прикажи # 
# Наслов чланка
1 Добродошли
2 Захтев за паушално опорезивање у 2015. години
3 Лична зарада предузетника у 2015. години и обавештавање Пореске управе
4 Разврставање правних лица по величини – калкулатор за разврставање
5 Уредба о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности
6 Нове шифре плаћања
7 Порез на добит – од 1. јануара 2014. године укида се порески кредит
8 Исплата личне зараде предузетника у 2014. години и обавештавање Пореске управе
9 Правилник о утврђивању услуга пружених електронским путем, у смислу Закона о порезу на додату вредност (“Сл. гласник РС”, бр. 107/2012)
10 Захтев за паушално опорезивање у 2013. години
11 Делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе – пречишћен текст
12 Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за лица која пружају рачуноводствене услуге
13 Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код предузећа за ревизију, предузетника и правних лица који се баве пружањем рачуноводствених услуга
14 Уредба о посебним условима промета одређене робе
15 Уредба о условима и начину привлачења директних инвестиција
16 Захтев за паушално опорезивање у 2012. години
17 Уредба о мерама за спречавање неблаговременог измиривања новчаних обавеза јавног сектора према привредним субјектима ("Сл. гласник РС", бр. 80/2011)
18 Повећан износ за подизање готовог новца на 150.000 динара
19 Регистар девизних рачуна
20 Правилник о минималним техничким условима за обављање промета робе и вршење услуга у промету робе
 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 Следећа > Крај >>
Страна 1 од 4
Јоомла templateс бy а4јоомла