Банер
Банер
Уредба о условима и начину привлачења директних инвестиција
Е-Издаваштво - Коментари прописа

("Сл. гласник РС", бр. 42/2011, 46/2011 и 84/2011)

Садржина уредбе

Члан 1

Овом уредбом уређују се услови и начини привлачења директних инвестиција на територију Републике Србије, критеријуми за доделу средстава, динамика исплате додељених средстава, као и друга питања од значаја за повећање конкурентности привреде Републике Србије кроз прилив директних инвестиција које имају повољан утицај на отварање нових радних места, трансфер нових знања и технологија, за уједначавање регионалног развоја Републике Србије, оживљавање девастираних подручја и подручја од посебног интереса, а нарочито привлачење инвестиција у аутомобилској, електронској и индустрији информационих и телекомуникационих технологија и туризму.

Опширније...
 
Захтев за паушално опорезивање у 2012. години
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
четвртак, 10 новембар 2011 08:08

Подсећамо посетиоце да је рок за подношење захтева за паушално опорезивање 30. новембар 2011. године, а у складу са чланом 42. Закона о порезу на доходак грађана

Опширније...
 
Уредба о мерама за спречавање неблаговременог измиривања новчаних обавеза јавног сектора према привредним субјектима ("Сл. гласник РС", бр. 80/2011)
Е-Издаваштво - Коментари прописа

Предмет

Члан 1

Овом уредбом ближе се уређују рокови и мере за спречавање неблаговременог измиривања новчаних обавеза јавног сектора у комерцијалним трансакцијама са привредним субјектима, ради повећања ликвидности и конкурентности привредних субјеката, а у циљу спречавања поремећаја у функционисању тржишта у земљи.

Опширније...
 
Повећан износ за подизање готовог новца на 150.000 динара
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
среда, 19 октобар 2011 10:55

Донет је Правилник о условима и начину плаћања у готовом новцу у динарима за правна лица и физичка лица која обављају делатност („Службени гласник РС бр 77/2011“).

Наведеним правилником повећан је износ за готов новац који правна лица и предузетници могу подизати са свог пословног рачуна без подношења документације на увид.

Опширније...
 
Регистар девизних рачуна
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
уторак, 18 октобар 2011 11:25

Народна банка Србије донела је Одлуку о подацима о девизним рачунима резидената које банке достављају Народној банци Србије.

На основу података достављених у складу са наведеном одлуком, Народна банка Србије води јединствени регистар девизних рачуна резидената - правних лица и предузетника.

Опширније...
 
Правилник о минималним техничким условима за обављање промета робе и вршење услуга у промету робе
Е-Издаваштво - Коментари прописа

("Службени гласник РС", бр. 47/96, 22/97, 6/99, 99/2005, 100/2007, 98/2009 и 62/2011 - др. правилник)

Опширније...
 
Упутство за откривање намештених понуда у поступку јавних набавки
Е-Издаваштво - Коментари прописа
уторак, 11 октобар 2011 11:57

Обавештавамо посетиоце да је на званичним интернет странама Комисије за заштиту конкуренције објављено Упутство за откривање намештених понуда у поступку јавних набавки.

У наставку дајемо текст овог упутства.

Опширније...
 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 3 од 10
Јоомла templateс бy а4јоомла