Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор П - Образовање
Е-Издаваштво - Коментари прописа


Обухвата образовање на свим нивоима и за све професије. Подучавање се може изводити усмено или писмено и може бити реализовано посредством радија, телевизије, интернета или дописним путем.

Опширније...
 
Класификација делатности - Сектор Q - Здравствена и социјална заштита
Е-Издаваштво - Коментари прописа


Обухвата активности из области здравственог и социјалног рада, почевши од здравствене заштите коју обезбеђује стручно медицинско особље у здравственим установама и приватној пракси, до бриге и здравствене неге у установама за трајни смештај (резиденцијалним установама) и активности социјалног рада без учешћа здравствених радника.

Опширније...
 
Класификација делатности - Сектор Р - Уметност; Забава и рекреација
Е-Издаваштво - Коментари прописа


Обухвата делатности којима се задовољавају различите културне, забавне или рекреативне потребе и интересовања, укључујући извођење музичких и сценских дела, рад музеја, галерија и збирки, заштиту културних добара, одржавање игара на срећу, спортске и рекреативне активности.

Опширније...
 
Класификација делатности - Сектор С - Остале услужне делатности
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Овај сектор (као резидуална категорија) обухвата делатности организација на бази учлањења, поправку рачунара, поправку предмета за личну употребу и употребу у домаћинству и различите личне услужне делатности на другом месту непоменуте.

Опширније...
 
Класификација делатности - Сектор Т - Делатност домаћинства као послодавца; Делатност домаћинстава која производе робу и услуге за сопствене потребе
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Опширније...
 
Класификација делатности - Сектор У - Делатност екстериторијалних организација и тела
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 99 - Делатност екстериторијалних организација и тела

Грана 99.0 - Делатност екстериторијалних организација и тела

Обухвата:

  • делатности међународних организација као што су Организација уједињених нација и њене специјализоване агенције, регионална тела итд., Међународни монетарни фонд, Светска банка, Светска царинска организација, Организација земаља извозница нафте, Организација за економску сарадњу и развој, Европска унија, Европско удружење за слободну трговину итд.
  • рад дипломатских и конзуларних мисија које су одређене земљом у којој су постављане, а не земљом коју представљају

почетак - сви сектори

 
Измене делатности које немају обавезу евидентирања промета преко фискалне касе
Е-Издаваштво - Коментари прописа
понедељак, 13 децембар 2010 12:44

Према Закону о фискалним касама („Службени гласник РС“, бр. 135/2004) лице које је уписано у одговарајући регистар за промет добара на мало, односно за пружање услуга физичким лицима, дужно је да врши евидентирање сваког појединачно оствареног промета преко фискалне касе. Ова обавеза постоји и у случају када се услуга пружа физичком лицу, а накнаду за пружене услуге сноси правно лице, односно предузетник, и то независно од начина плаћања (готовина, чек, картица и безготовинско плаћање).

Ова обавеза не односи се на пољопривредног произвођача и власника самосталне занатске радње који на пијачним тезгама и сличним објектима продају пољопривредне производе, односно сопствене производе занатства и домаће радиности, као и на банкарске организације, осигуравајуће организације, ПТТ и јавна предузећа која накнаду за продата добра, односно пружене услуге физичким лицима наплаћују испостављањем рачуна о обрачуну потрошње преко мерних инструмената (грејање, гас, телефон, електрична енергија, вода и др.).

Ову обавезу немају ни обвезници који су тога ослобђени посебном уредбом.

Такође, према закону лице на које се не односи обавеза евидентирања промета путем фискалне касе, као и лице које је уредбом ослобођено од обавезе евидентирања промета преко фискалне касе, а истовремено обавља и делатности које нису изузете, односно ослобођене од обавезе евидентирања промета преко фискалне касе, дужно је да сваки појединачни промет код обављања тих делатности евидентира преко фискалне касе.

Подсећамо посетиоце да је 1. септембра ступила на снагу нова Уредба о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе (Сл. гласник РС бр. 61/10) – у даљем тексту Уредба. Уредба је усклађена са одредбама новог Закон о класификацији делатности ("Службени гласник РС", број 104/09) и нове Уредбе о класификацији делатности ("Службени гласник РС", број 54/2010).

Опширније...
 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 9 од 10
Јоомла templateс бy а4јоомла