Банер
Банер
Филтрирање наслова     Прикажи # 
# Наслов чланка
41 Зоне на територији Града Београда
42 Класификација делатности - Сектор А - Пољопривреда, шумарство и рибарство
43 Класификација делатности - Сектор Б - Рударство
44 Класификација делатности - Сектор Ц - Прерађивачка индустрија
45 Класификација делатности - Сектор Д - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација
46 Класификација делатности - Сектор Е - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности
47 Класификација делатности - Сектор Ф - Грађевинарство
48 Класификација делатности - Сектор Г - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала
49 Класификација делатности - Сектор Х - Саобраћај и складиштење
50 Класификација делатности - Сектор И - Услуге смештаја и исхране
51 Класификација делатности - Сектор Ј - Информисање и комуникације
52 Класификација делатности - Сектор К - Финансијске делатности и делатност осигурања
53 Класификација делатности - Сектор Л - Пословање некретнинама
54 Класификација делатности - Сектор М - Стручне, научне, иновационе и техничке делатности
55 Класификација делатности - Сектор Н - Административне и помоћне услужне делатности
56 Класификација делатности - Сектор О - Државна управа и одбрана; Обавезно социјално осигурање
57 Класификација делатности - Сектор П - Образовање
58 Класификација делатности - Сектор Q - Здравствена и социјална заштита
59 Класификација делатности - Сектор Р - Уметност; Забава и рекреација
60 Класификација делатности - Сектор С - Остале услужне делатности
 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 Следећа > Крај >>
Страна 3 од 4
Јоомла templateс бy а4јоомла