Baner
Baner
Državni praznik - Dan primirja u prvom svetskom ratu praznuje se 12. novembra, a rok za podnošenje poreskih prijava pomera se sa 10. na 13. novembar 2012. godine
Vesti
nedelja, 04 novembar 2012 20:55

Izvor: Privredni savetnik

Prema odredbama člana 1a Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji državni praznik - Dan primirja u Prvom svetkom ratu praznuje se 11. novembra.

Članom 3a Zakona, propisano je da ukoliko jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana. Prema tome 12. novembar 2012. godine je neradni dan. Prvi radni dan je utorak 13. novembar 2012. godine.

Opširnije...
 
Obveznici predaju Poreskoj upravi pet miliona obrazaca godišnje
Vesti
ponedeljak, 29 oktobar 2012 21:07

Izvor: Ministarstvo finansija i privrede

„Od sledeće godine krećemo sa radikalnom reformom Poreske uprave ka modelu koji će omogućiti privrednicima da se bave svojim poslom, a da poreski referenti, umesto da se bave gomilom papira, budu posvećeniji kontroli. Trenutno, poreski obveznici predaju Poreskoj upravi pet miliona obrazaca godišnje, a naš cilj je uvođenje elektronskih poreskih prijava“, izjavio je danas u Novom Sadu ministar finansija i privrede Mlađan Dinkić gde je sa računovođama iz Novog Sada o razgovarao o problemima u radu Poreske uprave.

Opširnije...
 
Rublja u Srbiji: Zakivak i oslonac na valutnoj poledici
Vesti
ponedeljak, 29 oktobar 2012 09:45

Prenosimo - piše: Časlav Kuzmanović
Izvor: Fond strateške kulturme / Vaseljenska TV

Ruska rublja 22. oktobra je uvedena na listu valuta koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu.

„Usvajanjem Odluke o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu na današnjoj sednici Izvršnog odbora Narodne banke Srbije, ruska rublja će se naći na listi deviza i efektivnog stranog novca kojima banke mogu da trguju, kao i na listi efektivnog stranog novca koje ovlašćeni menjači mogu da kupuju i prodaju.”

Ako izuzmemo simbolički i psihološki efekat ovog preokreta, mora se naglasiti da bi on mogao imati, pre svega, stvarnu važnost za sudbinu Republike Srbije.

Opširnije...
 
Konačan Nacrt zakona o porezu na dobit pravnih lica - Porez na dobit 15%
Vesti
četvrtak, 25 oktobar 2012 21:07

Izvor: Ministarstvo finansija i privrede

Konačan Nacrt zakona o porezu na dobit pravnih lica objavljen je na sajtu Ministarstva finansija i privrede http://www.mfp.gov.rs/pages/article.php?id=8484. Javna rasprava završena je 19. oktobra i u njoj je učestvovala stručna i poslovna javnost, čije su brojne sugestije uvažene i uvrštene u konačan tekst.

Izmene zakona donose značajne novine koje, uz druge usvojene mere fiskalne konsolidacije, treba da obezbede stabilne prihode republičkog budžeta i smanjenje budžetskog deficita. Novi zakon, između ostalog, uvodi oporezivanje usluga (po odbitku) po stopi od 25 odsto, koje pravna lica iz Srbije plaćaju firmama koje su registrovane u tzv. „poreskim rajevima“. Cilj zakonodavca je da se spreči odliv neoporezivih prihoda.

Opširnije...
 
Nacrt zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
Vesti
četvrtak, 25 oktobar 2012 20:54

Izvor: Ministarstvo finansija i privrede

Ministarstvo finansija i privrede pripremilo je Nacrt zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama , kojim će se urediti rokovi izmirenja obaveza u komercijalnim (ugovorenim) transakcijama i uvesti redovnost u plaćanju.

Glavna ideja je da se, sa ciljem povećanja likvidnosti srpske privrede, pre svega malih i srednjih preduzeća, skrate rokovi plaćanja između javnog sektora i privrednih subjekata, kao i između samih privrednih subjekata, uspostavi redovnost u plaćanju novčanih obaveza i time spreči neblagovremeno izmirenje obaveza. Time će se izbeći dosadašnja praksa, gde mala i srednja preduzeća kreditiraju veliku privredu i sami zapadaju u nelikvidnost, a uspostavlja se sigurnost u njihovom poslovanju jer će u razumnom roku moći da naplate svoja potraživanja. Odredbe ovog zakona primenjuju se na ugovorne odnose u komercijalnim transakcijama, nakon 31. marta 2013. godine.

Opširnije...
 
Polaganje stručnog ispita za sprečavanje pranja novca u Beogradu 19. i 22. novembra 2012. godine
Vesti
sreda, 24 oktobar 2012 13:40

Izvor: Uprava za sprečavanje pranja novca

Stručni ispit za brokersko-dilerska društva, društva za osiguranje, društva za posredovanje u osiguranju, društva za zastupanje u osiguranju i zastupnike u osiguranju koji imaju dozvolu za obavljanje poslova životnog osiguranja, banke, pravna lica i preduzetnike koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga, društva za reviziju, davaoce finansijskog lizinga, pravna lica koja se bave faktoringom i forfetingom i ovlašćene menjače će se održati u Beogradu 19. i 22. novembra 2012. godine u prostoru Privredne komore Beograda u ulici Kneza Miloša 12. u sali na šestom spratu. Kandidati će biti pismenim putem obavešteni o datumu i tačnom vremenu polaganja stručnog ispita .

Opširnije...
 
Ažurnija unakrsna procena imovine i prihoda od 1. januara 2013. godine
Vesti
sreda, 24 oktobar 2012 10:22

Izvor: Politika

Beograd -- Sa spiska 500 najvećih dužnika objavljenog u januaru ove godine na račun Poreske uprave leglo svega 16,5 od 360 milijardi dinara duga, piše Politika.

Ta suma je, kako su potvrdili „Politici” u Poreskoj upravi, svega 4,5 odsto od njihovog ukupnog duga koji se procenjuje na oko 360 milijardi dinara.

Opširnije...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 7 od 44
Joomla templates by a4joomla