Baner
Baner
Službena mišljenja Ministarstva finansija - porez na dohodak građana
1 Poreski tretman prihoda koji fizičko lice ostvari izdavanjem reklamnog prostora na internet sajtu stranom pravnom licu
2 Poreski tretman ulaganja u nepokretnost izvršenih od strane zakupca
3 Poreski tretman troškova smeštaja radnika na terenu, po osnovu obavljanja rada na određenom radnom mestu u okviru poslovne delatnosti poslodavca, uzimanjem u zakup nepokretnosti od strane poslodavca
4 Objašnjenje pojedinih pitanja kod oporezivanja preduzetnika (uključujući i fizička lica obveznike PDV-a)
5 Obračunavanje i plaćanje poreza na dohodak građana na zarade i ugovorene naknade po osnovu povremenih poslova i pružanja konsultantskih usluga
6 Poreski tretman prihoda od dividende koji ostvaruje fizičko lice - domaći državljanin od isplatioca iz inostranstva
7 Poreski tretman prihoda koji svojim naučno-istraživačkim radom na međunarodnom projektu, po osnovu ugovornog odnosa sa međunarodnom organizacijom, ostvari fizičko lice rezident Republike Srbije
8 Poreski tretman prihoda koji fizičko lice – rezident Republike Srbije ostvaruje od stranog pravnog lica po osnovu ugovornog odnosa o obavljanju određenih aktivnosti
9 Poreske obaveze fizičkog lica - autora knjige - koje samostalno izdaje sopstvenu knjigu, s tim da izdavanje publikacije ne obavlja kao trajnu, registrovanu delatnost, već to čini ad hoc za potrebe izdavanja sopstvene knjige u konkretnom slučaju
10 Poreski tretman vršenja prometa usluga posredovanja u okviru obavljanja delatnosti od strane fizičkog lica
11 Obaveza plaćanja poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje od strane fizičkog lica – rezidenta Republike Srbije koji je zaposlen kod inostranog poslodavca i ostvaruje zaradu po osnovu radnog odnosa sa inostranim poslodavcem
12 Poreski tretman zarade koju ostvari radnik upućen od strane mađarskog privrednog društva po osnovu obavljanja rada na teritoriji Republike Srbije u predstavništvu mađarskog privrednog društva, pri čemu radnik ne zasniva radni odnos sa predstavništvom
13 Oporezivanje prihoda po osnovu zarade koju ostvaruje lokalno osoblje zaposleno u diplomatskom predstavništvu strane države u Republici Srbiji
14 Oporezivanje prihoda po osnovu zakupa putničkog vozila, bez naknade
15 Poreski tretman troškova PTT, električne energije, komunalnih i sličnih troškova koji nastaju prilikom korišćenja nepokretnosti – stana po osnovu ugovora o zakupu (br. 414-00-00143/2005-04 od 25.8.2005. god.)
16 Unošenje parničnih troškova u KPO knjigu (broj 412-00-14/2010-04 od 29.9.2010. godine)
 
Joomla templates by a4joomla