Банер
Банер
1 Да ли обвезник који се бави грађевинском делатношћу има право на порески кредит из члана 48. Закона о порезу на добит правних лица за улагање извршено у набавку моторног возила?
2 Да ли обвезник остварује право на порески кредит из члана 48. Закона о порезу на добит правних лица у случају набавка опреме путем уговора о финансијском лизингу?
3 Да ли се за улагања обвезника, чија је искључива делатност издавање властитих некретнина и управљање њима, извршена у адаптацију постојећег објекта у сопственом власништву признаје право на порески кредит из члана 48. Закона о порезу на добит?
4 Да ли се за улагања извршена у набавку светлећих реклама признаје право на порески кредит из члана 48. Закона о порезу на добит правних лица?
5 Да ли обвезник чија је претежна регистрована делатност из подгрупе 01110 – Гајење жита и других засада има право на порески кредит из члана 48а Закона о порезу на добит правних лица?
6 Да ли обвезник има право на порески кредит из чл. 48. Закона о порезу на добит правних лица у случају када изврши улагање у куповину стамбеног објекта?
7 Право на порески кредит из члана 48. Закона о порезу на добит правних лица за улагања у основна средства.
8 Да ли се признаје право на порески кредит из члана 48. Закона о порезу на добит правних лица обвезнику који изврши улагања у софтвер?
9 Признавање права на порески кредит по основу улагања у стан који ће се користити за пословне сврхе (Мишљење Министарства финансија, бр. 413-07-958/2010-04 од 8.7.2010. године)
10 Отпис застареле новчане обавезе од стране дужника (број 413-00-1846/2010-04 од 1.9.2010. године)
 
Јоомла templateс бy а4јоомла