Банер
Банер
Јединствена пријава на обавезно социјално осигурање - нови образац М
Вести
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
петак, 10 децембар 2010 21:52

(Вест преузета од Републичког фонда за ПИО)

Регистрација осигураника и осигураних лица ради остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања, здравственог осигурања и осигурања за случај незапослености (социјално осигурање) обавља се од 1. октобра 2010. године на једном шалтеру, преко јединствене пријаве на социјално осигурање, при чему послодавци могу да бирају да ли ће образац јединствене пријаве подносити на шалтеру Фонда ПИО или РЗЗО.

Опширније...
 
Истицање знака забрањено и дозвољено пушење ПДФ Штампа Ел. пошта
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
петак, 10 децембар 2010 20:29

Подсећамо посетиоце да је од 20.10.2010. године, а на основу Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму (Службени гласник РС“, бр. 30/10) и Правилника о облику и садржају знака забране пушења и знака да је пушење дозвољено у одређеном простору, начину истицања тих знакова, обрасцу извештаја о повреди забране пушења, врсти потребних доказа о пушењу и начину на који се они прикупљају и на који се утврђује присуство дуванског дима у простору у коме је пушење забрањено, као и о обрасцу за наплату новчане казне на лицу места („Службени гласник РС“, бр. 73/10), прописана обавеза истицања нових знакова забрањеног и дозвољеног пушења у одређеном простору.

Истицање знака забране пушења у затвореном радном и јавном простору

Знак забране пушења који се користи за означавање затвореног радног и јавног простора, као и другог простора у коме је пушење забрањено има облик правоугаоника формата А4 (210 мм x 297 мм), са кругом пречника 168 мм и косом траком (пречник круга) положеном под углом од 45 степени у односу на хоризонтални пречник круга и симболом упаљене цигарете димензија 105 мм x 14 мм унутар круга положене испод косе траке под углом од 90 степени у односу на косу траку.
На горњем полу знака, изнад круга, исписан је текст: "ЗАБРАЊЕНО ПУШЕЊЕ". На доњем полу знака, испод круга, исписан је текст: "ЗА КРШЕЊЕ ОВЕ ЗАБРАНЕ ИЗРИЧЕ СЕ НОВЧАНА КАЗНА ПРОПИСАНА ЗАКОНОМ".
Текст је исписан је словима величине 9 мм, ћириличким писмом, односно другим језиком и писмом који су у службеној употреби Републици Србији.
Унутрашњост круга и површине знака ван круга је беле боје; ивица круга и коса трака (пречник круга) ширине су 15 мм и црвене су боје; симбол упаљене цигарете је беле и црне боје (контуре цигарете и дуванског дима); слова знака су црне боје.

Знак забране пушења у затвореном радном и јавном простору истиче се:

Опширније...
 
Нове шифре делатности
Вести
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
петак, 03 децембар 2010 21:38

Подсећамо посетиоце да је нови Закон о класификацији делатности ("Службени гласник РС", број 104/09) ступио на снагу 16. марта 2010. године. На основу овог закона донета је нова Уредба о класификацији делатности ("Службени гласник РС", број 54/2010) која је ступила на снагу 12. августа 2010. године.

У складу са Уредбом о класификацији делатности Агенција за привредне регистре извршила је промене шифре претежне делатности без захтева привредног друшта, предузетника и осталих јединица разврставања и без доношења посебног акта о промени шифре и описа регистроване претежне делатности.

Сви привредни субјекти и друга правна лица, регистровани у регистрима који се воде код Агенције за привредне регистре, увидом у интернет страну Агенције, могу да се информишу о новој шифри и опису претежне делатности према којој су разврстани у складу  са Уредбом  о класификацији делатности. Уколико до сада нисте проверили нову шифру претежне делатности то можете учинити овде .

Опширније...
 
Електронска достава документа Девизном инспекторату ПДФ Штампа Ел. пошта
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
петак, 26 новембар 2010 10:26

Подсећамо посетиоце да је од 16. јуна 2010. године престала обавеза достављања Девизном инспекторату фактура или других одговарајућих исправа по пословима извоза, односно увоза услуга.

Наиме од 16. јуна 2010. године, ради обављања посредне контроле по пословима извоза, односно увоза услуга, Девизном инспекторату је потребно достављати Извештај о фактурисаним услугама на прописаном обрасцу - Преглед фактура. Преглед фактура се доставља у року од 30 дана од дана фактурисања.

Такође, од 16. јуна 2010. године Девизни инспекторат је омогућио доставу документације у електронској форми, а у складу са Уредбом о ближим условима и начину вршења контроле девизног пословања резидената и нерезидената. Електронска достава документа се врши путем апликације на сајту Девизног инспектората. Апликацију за електронску доставу документа - фактура могу користити само резиденти и нерезиденти који су се пријавили за електронско достављање, тако што су Девизном инспекторату, у штампаној форми, доставили Пријаву за електронску доставу документа.

Опширније...
 
Коментар новог Закона о удружењима ПДФ Штампа Ел. пошта
Е-Издаваштво - Ауторски чланци
Аутор текста Главни уредник   
четвртак, 28 октобар 2010 09:03

Коментар новог Закона о удружењима

Први пут објављен 25.09.2009. године

Пише: Андријана Радојевић

Нови Закон о удружењима увео је знатне новине у односу на Закон о удруживању грађана у удружења, друштвене организације и политичке организације које се оснивају за територију СФРЈ који је престао да важи доношењем новог закона. Без намере да улазимо у дубљу правну анализу нових законских решења, на овом месту ћемо указати на најзначајније новине које су уведене новим законом.

Последње ажурирано субота, 29 јануар 2011 15:13
Опширније...
 
Интервју: Љубиша Лазаревић, дипломирани економиста, о правном аспекту фрееланцинга ПДФ Штампа Ел. пошта
Е-Издаваштво - Ауторски чланци
Аутор текста Главни уредник   
четвртак, 28 октобар 2010 10:21

Објављен 14. маја 2010 www.berzica.com

Мена Цонсултинг једна је од ретких компанија чија је мисија да изгради и унапреди круг стабилних пословних партнера у области пословног, пореског, и правног саветовања за мала и средња предузећа. Компанију представља тим младих и образованих људи окренутих ка променама и новим правцима у економији и начину пословања. Другим речима, уколико имате недоумица и питања у вези правног аспекта фрееланцинг пословања, обратите се Мена Цонсалтинг тиму, јер ону су спремни да вам пруже све потребне одговоре.

Љубиша Лазаревић је власник и оснивач ове компаније. Рођен је 1976. године у Београду где је одрастао и завршио школовање. Дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Београду 2000. године.

У овом интервјуу сазнаћете више о њему и његовом раду, као и о основним циљевима и задацима Мена Цонсалтинг-а.

Последње ажурирано четвртак, 05 мај 2011 20:42
Опширније...
 
Провера и претрага јавних регистара ПДФ Штампа Ел. пошта
Аутор текста Главни уредник   
четвртак, 28 октобар 2010 10:37

Датум: 17. мај 2010. године
Постављена је страна за проверу и претрагу јавно доступних информација

Развојем интернета и уопште текеломуникација и рачунара, све већи број евиденција како у државној управи, тако и код привредних друштава (предузећа), предузетника и физичких лица, се води у електронском облику.

То је довело до могућности да велики број електронских евиденција постане јавно доступан путем објављивања на званичним сајтовима државних и других овлашћених институција.

Не улазећи овде у разматрање питања где је граница између јавног и приватног податка, на овој страни и линковима са ове стране ћемо се потрудити да објединимо што већи број јавно расположивих информација о правним и физичким лицима, које су доступне на интернету. Према најавама државних служби количина тих информација ће бити већа у будућности.

Циљ постављања овакве једне стране је да олакша и помогне у практичном раду фирмама, рачуновођама, адвокатима, новинарима и другим који користе ове податке у обављању свог посла.

Са друге стране, обједињеност приступа који желимо да постигнемо, доприноси томе да свако правно лице, предузетник и физичко лице може да стекне слику о томе који су све подаци јавно доступни на интернету. Односно шта други релативно лако могу да сазнају, а да фирма или физичко лице тога није било ни свесно.

Последње ажурирано четвртак, 28 октобар 2010 10:41
 
<< Почетак < Претходна 51 52 53 Следећа > Крај >>

Страна 52 од 53
Јоомла templateс бy а4јоомла