Српски
Sadržaj  

Kako započeti sopstveni posao u Srbiji

sa pravno-poreskog stanovišta (2008)
Autor - Ljubiša Lazarević, diplomirani ekonomista
Predgovor  
Poreski sistem u Srbiji  
Neto plata, bruto plata  
Doprinosi za obavezno osiguranje
Oblasti za otpočinjanje posla  

Neto plata, bruto plata

Net salary, gross salary
THIS ARTICLE IS ALSO AVAILABLE IN ENGLISH. CLICK HERE.

Svi mi volimo da znamo koliko smo zaradili. Koliko to svakom od nas čisto ostane kada odbijemo sve troškove. Ta računica se razlikuje u zavisnosti od čega sve zarađujemo. Da li je to samo plata (penzija), da li izdajemo nešto pod zakup, da li radimo još neki posao sa strane, da li smo oročili novac u banci, da li trgujemo akcijama na berzi, da li smo vlasnici sopstvenog posla ili imamo udeo u nekom trećem poslu.

Kada je u pitanju plata, ono što je jednom (radniku ili radnici) zarada to je drugom (poslodavcu – vlasniku, kompaniji) trošak. Međutim te dve vrednosti, na jednoj strani plata, a na drugoj strani trošak, nisu jednake. Naime, trošak za firmu je veći nego što je plata za radnika. Razliku predstavljaju porez i doprinosi koji se plaćaju iz plate radnika i na teret poslodavca. Zato imamo i termine neto plata i bruto plata. Ali postoji još jedna vrednost koju ćemo da zovemo ukupan trošak za angažovanje radnika. Sledeća tabela pokazuje raspodelu na elemente, 3 pretpostavljene plate u Srbiji u iznosima od 20.010, 46.530 i 53.101 dinara neto mesečno. Platu možete i sami obračunati koristeći Kalkulator za obračun plate.

Tabela 2. Primer obračuna plate u Srbiji

 

 

Opis

Stopa

Minim. zarada (115 din x 174 sati) bez toplog obroka, regresa i minulog rada

Prosečna zarada u Srbiji u aprilu 2013

Prosečna zarada u Beogradu u februaru 2013

1

Neto zarada

 

20.010

46.530

53.101

2

Porez na zaradu

10,0%

1.598

5.381

6.318

3

Doprinosi iz plate radnika

19,9%

5.368

12.897

14.762

4

Bruto zarada

 

26.976

64.808

74.181

5

Dopr. na teret poslodavca

17,9%

4.828

11.601

13.278

6

Ukupni porez i dopr. (2+3+5)

 

11.794

29.879

33.358

7

Ukupan trošak za platu

 

31.804

76.409

87.459

8

Index - 6 : 1 (u procentima)

 

58,94%

64,21%

64,70%

Dakle kada radnik traži od svog poslodavca prosečnu mesečnu zaradu od 46.530 dinara neto (sa sve toplim obrokom, regresom i minulim radom) tada poslodavac ima u glavi cifru od 76.409 dinara (plus plaćeni godišnji odmor i ostali plaćeni dani).

Kao što se u tabeli vidi, za niže plate je manji procenat poreza i doprinosa u odnosu na neto platu radnika, u poređenju sa većim platama gde je taj procenat raste (red 8 u tabeli).

Na ovom mestu želim da napomenem da veći deo plaćanja u budžet državne uprave snose građani, pre svega izdvajajući od svojih plata. Dakle plaćajući robu i usluge svojom (oporezovanom) platom građani dodatno plaćaju pre svega PDV po stopi od 20 % (ili ređe 8%), a u manjoj meri akcize i carinu koji su sadržani u krajnjoj ceni proizvoda i usluga.

U Tabeli 1. – Konsolidovanij javni prihodi i rashodi RS, jasno se vidi koji su glavni prihodi budžeta državne uprave (to su PDV, akcize – na gorivo, na duvan, na alkohol itd. i  porez na dohodak građana). Doprinosi su prihodi pojednih fondova, a u tome u narednom poglavlju.

Kalkulator za obračun plate

Pravne forme za obavljanje delatnosti  
Registracija DOO  
Registracija preduzetnika  
Registracija udruženja građana  
Porezi i Poreska uprava  
PDV – Porez na dodatu vrednost  
Doprinosi za osiguranje osnivača  
Porez na dobit i na sam. delatnost  
Paušalno oporezivanje  
Uporedni prikaz poreza i doprinosa  
Fiskalna kasa  
Poreska prijava  
Lokalna komunalna taksa  
Računovodstvo  
Banke  
Sredstva za započinjanje posla  
Poslovanje sa inostranstvom  
Radnici  
Godišnji porez na dohodak građana  
Unakrasno procenjivanje imovine  
Zakon o sprečavanju pranja novca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
Maksimalna osnovica za doprinose: proveri aktuelan iznos
Minimalna osnovica za doprinose: proveri aktuelan iznos
Poresko oslobođenje: proveri aktuelan iznos
 
Neto plata:
 
Osnovica za plaćanje poreza:
Stopa poreza: % Iznos poreza:
Stopa doprinosa PIO: % Iznos doprinosa PIO:
Stopa doprinosa za zdravstveno: % Iznos doprinosa za zdravstvo:
Stopa doprinosa za nezaposlenost: % Iznos doprinosa za nezaposlenost:

Bruto plata (osnovica za doprinose):

Stopa doprinosa PIO na teret poslodavca: % Iznos doprinosa PIO:
Stopa doprinosa za zdravstveno na teret poslodavca: % Iznos doprinosa za zdravstvo:
Stopa doprinosa za nezaposlenost na teret poslodavca: % Iznos doprinosa za nezaposlenost:

Ukupni trošak za platu:
Unesi vrednosti u žuta polja i klikni Obračunaj 

prethodna strana _____________________________________ sledeća strana 

 
 

Koristimo nezavisne kompanije za oglašavanje da bismo prikazivali oglase kada posetite naš veb sajt. Ove kompanije mogu da koriste informacije (izuzev imena, adrese, adrese e-pošte ili telefonskog broja) koje se odnose na vaše posete ovom i drugim veb sajtovima kako bi vam obezbedile oglase o robi i uslugama koje vas interesuju. Ako želite više informacija o ovoj praksi, kao i o mogućnostima da tim kompanijama ne dozvolite korišćenje navedenih podataka, kliknite ovde.

 
 

Sadržaj ove knjige (internet strane) smatra se autorskim delom, osim delova sadržaja za koje je naveden izvor, i zaštićen je zakonom. Nije dozvoljeno kopiranje ili umnožavanje sadržaja ove knjige (internet strane) u bilo kom obliku (pisanom, elektronskom) osim u slučajevima za koje je tačno navedeno da je to moguće. Kopiranje, umnožavanje ili pozivnje na sadržaj ove knjige (internet strane) dozvoljeno je isključivo uz tačno navođenje imena autora i strane u knjizi (adrese internet strane). U slučaju nepoštovanja autorskih prava autor može tražiti naknadu štete. Autor je napisao ovu knjigu (internet stranu) sa raspoloživim znanjem i u uverenju da je sve napisano tačno i istinito. Autor se odriče odgovornosti od nastanka bilo kakve štete u slučaju da je čitalac ove knjige (internet strane) prihvatio sadržaj ove u knjge (internet strane) kao zvanične podatke državnih organa Republike Srbije. Ukoliko je autor sadržajem ove knjige narušio autorsko pravo nekog drugog autora, autor ove knjige (internet strane) moli da mu se to prijavi, kako bi otklonio narušavanje prava.