Српски
Sadržaj  

Kako započeti sopstveni posao u Srbiji

sa pravno-poreskog stanovišta (2008)
Autor - Ljubiša Lazarević, diplomirani ekonomista
Predgovor
Poreski sistem u Srbiji
Neto plata, bruto plata  
Doprinosi za obavezno osiguranje
Oblasti za otpočinjanje posla  

Poreska prijava

Poreska prijava je zapravo dopis i izveštaj Poreskoj upravi o obračunatim porezima i doprinosima.  

Naime, porez i doprinosi mogu da se plaćaju po rešenju Poreske uprave. Na primer to su porez na imovinu, porez na prenos apsolutnih prava (na stan i slično), porez na prenos vozila, porez na prihod od samostalne delatnosti, doprinosi na osiguranje za osnivača koji nije zasnovao radni odnos u svom preduzeću. Ove poreze obračunava sama Poreska uprava (poreski inspektor koji je zadužen za to), a na osnovu poreske prijave (čiji je sadržaj propisan) koja je podneta i u kojoj su navedeni bitni elementi za utvrđivanje poreza, kao i dokazi koji to potvrđuju. Poreska uprava donesi rešenje i obveznik u roku od 15 dana plati porez.

Osim poreza po rešenju, postoji tzv. porez po odbitku. To u suštini znači da sam poreski obveznik (firma ili pojedinac) ima obavezu da obračuna iznos, prijavi (putem poreske prijave) i plati porez na propisani račun. U ovom slučaju sama, recimo, firma je odgovorna za pravilan obračun iznosa, pravilno popunjavanje poreske prijave i uplatu poreza na pravilan račun i u pravom roku. Ovaj posao rade računovođe. Praktično računovođe su ti koji sprovode poreske zakone, dok Poreska uprava to evidentira i kontroliše.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prethodna strana ____________________________________ sledeća strana

Pravne forme za obavljanje delatnosti  
Registracija DOO  
Registracija preduzetnika  
Registracija udruženja građana  
Porezi i Poreska uprava  
PDV – Porez na dodatu vrednost  
Doprinosi za osiguranje osnivača  
Porez na dobit i na sam. delatnost  
Paušalno oporezivanje  
Uporedni prikaz poreza i doprinosa  
Fiskalna kasa  
Poreska prijava  
Lokalna komunalna taksa  
Računovodstvo  
Banke  
Sredstva za započinjanje posla  
Poslovanje sa inostranstvom  
Radnici  
Godišnji porez na dohodak građana  
Unakrasno procenjivanje imovine  
Zakon o sprečavanju pranja novca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sadržaj ove knjige (internet strane) smatra se autorskim delom, osim delova sadržaja za koje je naveden izvor, i zaštićen je zakonom. Nije dozvoljeno kopiranje ili umnožavanje sadržaja ove knjige (internet strane) u bilo kom obliku (pisanom, elektronskom) osim u slučajevima za koje je tačno navedeno da je to moguće. Kopiranje, umnožavanje ili pozivnje na sadržaj ove knjige (internet strane) dozvoljeno je isključivo uz tačno navođenje imena autora i strane u knjizi (adrese internet strane). U slučaju nepoštovanja autorskih prava autor može tražiti naknadu štete. Autor je napisao ovu knjigu (internet stranu) sa raspoloživim znanjem i u uverenju da je sve napisano tačno i istinito. Autor se odriče odgovornosti od nastanka bilo kakve štete u slučaju da je čitalac ove knjige (internet strane) prihvatio sadržaj ove u knjge (internet strane) kao zvanične podatke državnih organa Republike Srbije. Ukoliko je autor sadržajem ove knjige narušio autorsko pravo nekog drugog autora, autor ove knjige (internet strane) moli da mu se to prijavi, kako bi otklonio narušavanje prava.

 

Koristimo nezavisne kompanije za oglašavanje da bismo prikazivali oglase kada posetite naš veb sajt. Ove kompanije mogu da koriste informacije (izuzev imena, adrese, adrese e-pošte ili telefonskog broja) koje se odnose na vaše posete ovom i drugim veb sajtovima kako bi vam obezbedile oglase o robi i uslugama koje vas interesuju. Ako želite više informacija o ovoj praksi, kao i o mogućnostima da tim kompanijama ne dozvolite korišćenje navedenih podataka, kliknite ovde.

Copyright © 2005-2011 - Mena Consulting d.o.o. Beograd Kedrova 4, 11030 Beograd, Srbija