Српски
Sadržaj  

Kako započeti sopstveni posao u Srbiji

sa pravno-poreskog stanovišta (2008)
Autor - Ljubiša Lazarević, diplomirani ekonomista
Predgovor
Poreski sistem u Srbiji
Neto plata, bruto plata  
Doprinosi za obavezno osiguranje
Oblasti za otpočinjanje posla  

Porez na dobit, porez na prihod od samostalne delatnosti

U narednoj tabeli dat je uporedni prikaz poreza na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti. Ova dva poreza su na neki način pandan jedan drugome. Ono što je za DOO porez na dobit to je za radnju porez na prihod od samostalne delatnosti.

Tabela 10. – Uporedni prikaz poreza na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti

 

 

Porez na dobit

Porez na prihod od samostalne delatnosti

Po kom zakonu

Zakon o porezu na dobit preduzeća

Zakon o porezu na dohodak građana

Ko plaća?

Porez na dobit  plaća preduzeće organizovano u jednom od sledecih oblika:
1) akcionarsko društvo;
2) društvo sa ogranicenom odgovornošcu;
3) ortačko društvo;
4) komanditno društvo;
5) društveno preduzeće;
6) javno preduzeće.
Takođe porez na dobit plaćaju i zadruga i drugo pravno lice (udruženje građana i slično) koje ostvaruje prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu.

Porez na prihod od samostalne delatnosti plaća fizičko lice koje ostvaruje prihode obavljanjem delatnosti (privrednih delatnosti, pružanjem profesionalnih i drugih intelektualnih usluga, kao i prihod od drugih delatnosti, ukoliko se na taj prihod po ovom zakonu porez ne plaća po drugom osnovu.) i fizičko lice koje ostvaruje prihode od poljoprivrede i šumarstva ako je po tom osnovu obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa Zakonom o PDV-u.

Kolika je stopa poreza?

10%

10%

Kolika je osnovica?

Osnovica poreza na dobit preduzeća je oporeziva dobit koja se utvrđuje u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (u daljem tekstu: MRS) i propisima kojima se uređuje računovodstvo.
Dalje postoje određena tzv. usklađivanja dobiti iskazane po MRS sa onim što Zakon prihvata.
Izračunava računovođa.

Oporezivi prihod od samostalne delatnosti je oporeziva dobit koja se utvrđuje u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i propisima kojima se uređuje računovodstvo (ako preduzetnik vodi dvojno knjigovodstvo), odnosno u skladu sa članom 49 Zakona o porezu na dohodak (ako preduzetnik vodi prosto knjigovodstvo). Dalje postoje određena tzv. usklađivanja dobiti iskazane po MRS sa onim što Zakon prihvata. Izračunava računovođa

Osnovicu za prihod od samostalne delatnosti kod paušalaca je paušalno utvrđeni prihod. Određuje poreski inspektor.

Da li ulazi u osnovicu za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana?

Ne, pošto se dobit smatra prihodom pravnog lica.

Da, ulazi u osnovicu za godišnji porez na dohodak građana.

Poreski podsticaji (oslobađanja od poreza i poreski kredit)

- Novo zapošljavanje
- Investicije u sopstvenu registrovanu delatnost
- Ubrzana amortizacija
- Ulaganja u nerazvijena područja

- Novo zapošljavanje
- Investicije u sopstvenu registrovanu delatnost
- Ubrzana amortizacija
- Ulaganja u nerazvijena područja

Važna napomena

 

Ne postoji poreski podsticaj za plaćanje doprinosa (čija je zbirna stopa 35,8%), već samo za plaćanje poreza (čija je osnovica 10%)
Napomena se daje iz razloga što je osnovica za ovaj porez istovemeno i osnovica za doprinose za osnivača radnje.

Sama dobit, bilo u DOO ili kod radnje, je bitna kategorija, jer pokazuje uspešnost poslovanja. Dobit je jedan od (bitnih) elemenata koji banka gleda prilikom odobravanja kredita firmi. Sa druge strane, mana velike dobiti je to što je porez (a za radnju i doprinosi) koji ćemo platiti u direktnoj srazmeri sa veličinom dobiti.
Kao što je navedeno u napomeni osnivač radnje plaća porez i doprinose (zajedno je 45,8%) na oporezivu dobit. Naime, ta dobit se smatra platom osnivača radnje. Ono što ostane nakon plaćanja poreza i doprinosa, je neto plata osnivača i on je podiže sa računa radnje.
Sa druge strane osnivač DOO koji je zasnovao radni odnos u svom preduzeću plaća samo porez na dobit (10%). U ovom slučaju osnivač DOO svoje doprinose (ali i porez na platu) plaća kroz svoju mesečnu platu prema ugovoru o radu. Ono što ostane nakon plaćanja poreza na dobit, zove se neto dobit DOO, dakle neto dobit firme, a ne lično osnivača. Ukoliko osnivač želi da podigne tu dobit, po osnovu vlasništva, on će morati da plati porez na prihode od kapitala. Tada cela računica izgleda ovako:

Tabela 11. – Pregled plaćanja poreza kod isplate udela u dobiti osnivaču DOO – fizičkom licu, rezidentu Srbije

Opis

Iznos

Dobit pre oporezivanja
osnovica za plaćanje poreza na dobit

100

Porez na dobit - 10 %

10

Neto dobit

90

U slučaju da dobit podiže rezident Srbije - fizičko lice, plaća se sledeći porez:

Porez na prihod od kapitala
20% na osnovicu koju čini 50% neto dobiti

9

Udeo u dobiti (100%)
dividenda - prihod osnivača DOO fizičkog lica

81

 

Data računica je linearna, što znači da nema dodatnih poreza sa rastom dobiti.
Međutim, predlozima za izmenu Zakona o porezu na dohodak građana, predviđeno je da prihod od kapitala (u našem primeru to je udeo u dobiti) uđe u osnovicu za godišnje oporezivanje. Tada bi se na iznos preko 3-struke, odnosno 6-struke prosečne godišnje plate u Srbiji, plaćao dodatni porez od 10%, odnosno 15%.
Ova izmena se očekuje.

prethodna strana _____________________________________________________________ sledeća strana

Pravne forme za obavljanje delatnosti  
Registracija DOO  
Registracija preduzetnika  
Registracija udruženja građana  
Porezi i Poreska uprava  
PDV – Porez na dodatu vrednost  
Doprinosi za osiguranje osnivača  
Porez na dobit i na sam. delatnost  
Paušalno oporezivanje  
Uporedni prikaz poreza i doprinosa  
Fiskalna kasa  
Poreska prijava  
Lokalna komunalna taksa  
Računovodstvo  
Banke  
Sredstva za započinjanje posla  
Poslovanje sa inostranstvom  
Radnici  
Godišnji porez na dohodak građana  
Unakrasno procenjivanje imovine  
Zakon o sprečavanju pranja novca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
   

Sadržaj ove knjige (internet strane) smatra se autorskim delom, osim delova sadržaja za koje je naveden izvor, i zaštićen je zakonom. Nije dozvoljeno kopiranje ili umnožavanje sadržaja ove knjige (internet strane) u bilo kom obliku (pisanom, elektronskom) osim u slučajevima za koje je tačno navedeno da je to moguće. Kopiranje, umnožavanje ili pozivnje na sadržaj ove knjige (internet strane) dozvoljeno je isključivo uz tačno navođenje imena autora i strane u knjizi (adrese internet strane). U slučaju nepoštovanja autorskih prava autor može tražiti naknadu štete. Autor je napisao ovu knjigu (internet stranu) sa raspoloživim znanjem i u uverenju da je sve napisano tačno i istinito. Autor se odriče odgovornosti od nastanka bilo kakve štete u slučaju da je čitalac ove knjige (internet strane) prihvatio sadržaj ove u knjge (internet strane) kao zvanične podatke državnih organa Republike Srbije. Ukoliko je autor sadržajem ove knjige narušio autorsko pravo nekog drugog autora, autor ove knjige (internet strane) moli da mu se to prijavi, kako bi otklonio narušavanje prava.

 
   

Koristimo nezavisne kompanije za oglašavanje da bismo prikazivali oglase kada posetite naš veb sajt. Ove kompanije mogu da koriste informacije (izuzev imena, adrese, adrese e-pošte ili telefonskog broja) koje se odnose na vaše posete ovom i drugim veb sajtovima kako bi vam obezbedile oglase o robi i uslugama koje vas interesuju. Ako želite više informacija o ovoj praksi, kao i o mogućnostima da tim kompanijama ne dozvolite korišćenje navedenih podataka, kliknite ovde.

Copyright © 2005-2011 - Mena Consulting d.o.o. Beograd Kedrova 4, 11030 Beograd, Srbija