PLAN RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA

pretraga-provera.com

Plan računa za uplatu javnih prihoda dat je prema Pravilniku o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa.

Broj računa za uplatu javnog prihoda sastoji se iz tri dela odvojena crticama, i to:

  1. trocifreni broj konsolidovanog računa trezora 840 iz kolone 1 Priloga 1;
  2. 0000 + šestocifreni broj računa za uplatu javnih prihoda iz kolone 2 Priloga 1+ trocifreni broj računa 843 iz kolone 3 Priloga 1;
  3. dvocifreni kontrolni broj po standardu ISO 7064, MODUL 97 iz kolone 4 Priloga 1 (u daljem tekstu: model 97).
    Kod elektronskog zapisa podatak se obavezno iskazuje sa vodećim nulama, u nizu (bez crtica, odnosno razmaka).

Na primer:
broj računa za uplatu poreza na zarade je:
840-711111843-52 ili za elektronsko plaćanje 840000071111184352.

U element broj modela poziva na broj odobrenja unosi se model 97.
Struktura elementa poziv na broj odobrenja po modelu 97 sadržana je u Prilogu 2.
Poziv na broj odobrenja kod modela 97 sastoji se iz tri dela, i to:

  1. dvocifreni kontrolni broj po modelu 97;
  2. trocifreni broj opštine, grada, odnosno teritorije iz kolone 3 Priloga 3;
  3. obeležje za identifikaciju obveznika javnog prihoda (poreski identifikacioni broj, jedinstveni matični broj građana, šifra poreskog obveznika i drugo).

Spisak opština, gradova i teritorija sa brojčanim oznakama (šiframa) i nadležnim unutrašnjim jedinicama Uprave za trezor sadržan je u Prilogu 3.

Mena Consulting d.o.o. Beograd, Srbija

Kontakt - Uslovi korišćenja - Mapa sajta - Politika privatnosti - Reklamirajte se na ovom sajtu