PRETRAGA PRAVNIH LICA
u Republičkom zavodu za statistiku

pretraga-provera.com
Administrativni registar Republičkog zavoda za statistiku

Administrativni registar RZS-a uveden je u statistički informacioni sistem kao uređena automatska evidencija subjekata privređivanja i drugih subjekata, razvrstanih prema delatnostima koje obuhvata Klasifikacija delatnosti.

Osnovna obeležja svake jedinice
Matični broj
Oblik svojine
Redni broj upisa u poseban registar
Potpuni naziv subjekta
Matični broj opštine sedišta
Naziv organa koji vodi registar
Redni broj uloška u sudskom registru
Naziv ulice i kućni broj
Poštanski broj
Šifra delatnosti KD
Šifra delatnosti KD08
Ime i prezime direktora
Telefon i faks

Pravna lica koja se vode u Administrativnom registru RZS-a:
71 - Državni organ
72 - Pravosudni organ
73 - Organ jedinice lokalne samouprave
81 - Političke organizacije
82 - Društvene organizacije
83 - Udruženja građana
85 - Ustanove
90 - Ostali oblici
94 - Sindikalne organizacije
95 - Skupštine stanara
96 - Stečajne mase
- Organizacione i druge jedinice u sastavu pravnih lica

Administrativnim registrom RZS-a ne obuhvataju se sve slobodne aktivnosti - estradni umetnici, pisci, sudski veštaci i sl., koji svoja prava ostvaruju preko strukovnih udruženja.

Administrativnim registrom RZS-a takođe se ne obuhvataju privredna društva, preduzetnici i udruženja koja su u nadležnosti Agencije za privredne registre.

Mena Consulting d.o.o. Beograd, Srbija

Kontakt - Uslovi korišćenja - Mapa sajta - Politika privatnosti - Reklamirajte se na ovom sajtu